Hyppää sisältöön

Harjoittelua näköalapaikalla

| Blogi, Yleinen

Viime syksynä maisterivaiheen opintoni olivat edenneet pisteeseen, jossa harjoittelupaikan hankkiminen tuli ajankohtaiseksi.

Ykköstoiveeni harjoittelupaikaksi oli selkeänä mielessä: haluan tehdä harjoitteluni Pirkanmaan liitossa PirSOTE-hankkeessa. Miksi näin? Toiveena oli päästä seuraamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua ja organisointia näköalapaikalta.

Olemme mittavan hallinnollisen uudistuksen kynnyksellä, kun ensi vuodesta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta uudelle hyvinvointialueelle.

Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut hyvinvointialueen asukkaille, parantaa palvelujen saatavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua, vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopiste ehkäisevään työhön.

Harjoittelun aikana itselleni kirkastui ajatus dialogin ja yhteistyön merkityksestä muutoksen läpiviemisen onnistumiseksi. Dialogia tulee lisätä niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin organisaatioiden sisällä.

Joukossa ideat jalostuvat

Dialogi on vuoropuhelua, ajattelua yhdessä ja uuden oppimista, jonka avulla voimme innovoida, ideoida ja luoda ratkaisuja kestävällä tavalla. Painopiste alueellisesta kehittämisestä tulee siirtää hyvinvointialueen tasolle, jonka kehittämistä ja muutosta meidän tulee tehdä yhdessä.

Hyvinvointialueen monimuotoisuuden ja alueiden eroavaisuuden myötä on dialogisuus ratkaiseva tekijä, jonka avulla pystymme rakentamaan yhteistä hyvinvointialuetta kohti asetettuja tavoitteita. Ilman dialogia ei ole mahdollista viedä muutosta onnistuneesti läpi. Vuoropuhelua tarvitaan alueilla ja alueiden kehittämisessä, mutta myös organisaatiorajat ylittävää dialogia tulee lisätä. Vuoropuhelu ja yhteistyö estävät meitä kehittämästä ja viemästä eteenpäin päällekkäisiä asioita.

Hankemaailmassa oleminen asettaa vaikuttavuuden tavoitteita hankkeille joskus lyhyissäkin projekteissa. Yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan muutoksen koordinointiin ja hallinnointiin, jotta voimme saavuttaa asetetut tavoitteet. Tarvitsemme työkaluja tukemaan ja edistämään dialogisuutta.

Hyvinvointialueen laajuus antaa meille mahdollisuuksia, mutta myös haasteita yhteistyön ja dialogisuuden edistämisen näkökulmasta. Digitaalisuus on yksi mahdollistaja dialogisuuden edistämisessä laajalla hyvinvointialueella, jonka avulla asiantuntijat pystytään tuomaan yhteen helpommin ja ketterämmin.

Digitaalisten alustojen avulla on mahdollista lisätä työn tehokkuutta ja laajentaa paikallista yhteistyötä hyvinvointialueen tasolle. Digitalisaation tarjoamat kehittämisen mahdollisuudet läpileikkaavat laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollonuudistusta ja vastaavat vaatimukseen palveluiden tuottamisen tehokkuudesta. Digitalisaation mahdollistamien työkalujen lisäksi tämä vaatii halua käyttää olemassa olevia työkaluja.

Muutos on aina mahdollisuus ja onnistuminen edellyttää yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on mahdollista dialogin avulla. Meidän kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee olla yhdessä rakentamassa tulevaisuutta. Tämä vaatii rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta, jotta voimme jatkossakin toimia asiakkaiden hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Mennään yhdessä kohti uutta, yhteistyön voimalla.

Jutta Nyppeli, TtM-opiskelija

Kaikki artikkelit