Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla pilotoidaan asiakaskokemustietoa kehittämisen tueksi

| Blogi, Yleinen

Sosiaalipalveluiden asiakaskokemuksesta kerätään tietoa asiakaspalautemittariston avulla.

Sosiaalihuollon hankesalkussa on tapahtunut liikehdintää kevään aikana. Anna Pekkarinen on siirtynyt suunnittelijan paikalta kehittämispäälliköksi (sijaisuus) sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n palvelukseen ja Riitu Nykänen on aloittanut sosiaalipalveluiden suunnittelijana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Olemme päässeet heti tekemään yhteistyötä PirSOTE-hankkeen ja Pikassoksen toteuttaman sosiaalihuollon asiakaskokemuksen mittaamisen pilotin myötä. Pilotti toteutetaan mukaan ilmoittautuneissa Pirkanmaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla vuoden 2022 aikana yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Pilotissa mittaamme asiakaskokemusta THL:n koordinoiman sote-palveluiden asiakaspalautemittariston avulla. Mittaristo on kehitetty yhteistyössä alueiden kanssa. Asiakaspalautemittariston käyttö mahdollistaa palveluiden vertailtavuuden myös kansallisesti. Aineiston omistaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja sitä voidaan hyödyntää tutkimustarkoituksiin esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tai opinnäytteen aineistona.

Asiakaskokemuksella on suuri merkitys sosiaalihuollon palveluiden kehittämisessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetäänkin Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa. Asiakasosallisuuden vahvistaminen on merkittävässä roolissa PirSOTE-kehittämisessä.

Kysely osaltaan vahvistaa asiakasosallisuutta: Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaan äänen kuulemisesta ja esiin nostamisesta. Haluamme tietää, mitä asiakkaat ajattelevat käyttämistään palveluista ja miten he kuvaavat kokemuksiaan palveluihin liittyen.

Kyse on avauksesta sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arvioinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi, minkä lisäksi pilotin avulla pyritään myös arvioimaan kehittämistyön vaikuttavuutta ja tuomaan sitä näkyväksi. PirSOTE-hanke viestii vastauksista esiin nousseista kehittämisen kohdista ja siitä, miten näitä viedään eteenpäin.

Pilottikuntien toivotaan jakavan kyselylomaketta aktiivisesti asiakkaille tiedon keräämiseksi. Kysely toteutetaan sähköisenä, mutta saavutettavuuden varmistamiseksi asiakkaan on mahdollista täyttää kysely myös paperisena, tarvittaessa yhdessä työntekijän kanssa. Aineisto kerätään ilman asiakkaaseen yhdistettäviä tunnistetietoja. Vastaaminen on helppoa ja vie aikaa vain muutaman minuutin. Toivomme tietysti saavamme runsaasti vastauksia! Kiitämme jo tässä kohtaa lämpimästi kaikkia mukaan lähteneitä alueita, vastauksensa jo antaneita asiakkaita sekä työntekijöitä, jotka ovat tiedottaneet asiakkaitaan kyselystä. Pilottiin mukaan ilmoittautuminen on edelleen mahdollista olemalla yhteydessä meihin kirjoittajiin.

Kyselyyn osallistuneet alueet saavat PirSOTE-hankkeelta väliraportin kyselyyn saapuneista vastauksista kahden kuukauden välein. Jos vastauksia saadaan riittävästi, mahdollistuu palveluiden oikea-aikainen kehittäminen sen suuntaisesti, millaisia tarpeita asiakkaiden kokemuksista nousee esiin. Mikäli vastausten määrä mahdollistaa asiakkaiden nimettömyyden ja tunnistamattomuuden säilyttämisen, tuotetaan vastauksista kunta- tai yhteistoiminta-alueen tasoinen analyysi. Maakunnallisella tasolla kysely raportoidaan vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa:

  • Suunnittelija Riitu Nykänen

    Työskentelen sosiaalihuollon suunnittelijana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudessa erityisvastuualueenani on vammaispalvelut. Toimin yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelun, kuntien sekä järjestöjen kanssa.

Anna Pekkarinen
Kehittämispäällikkö (sijainen)
Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 050 361 9500
anna.pekkarinen@pikassos.fi

Kuvituskuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit