Hyppää sisältöön

Pirkanmaan sote-keskusten oma-arviointi

| Blogi, Hanketiedote, Yleinen

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen (PirSOTE) avovastaanottopalvelut on toteuttanut oma-arviointiin liittyvän kyselyn Pirkanmaan yhteistoiminta-alueille neljä kertaa.

Syksyllä 2020 olleen alkukyselyn jälkeen on toteutettu seurantakyselyt keväällä 2021, syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Kyselyn tarkoituksena on arvioida, miten kehittäminen etenee suhteessa PirSOTEn tavoitteisiin. Kysely on sisältänyt myös muitakin kuin avosairaanhoitoon liittyviä kysymyksiä, joten kysely on tehty yhteistyössä muiden hanketeemojen kanssa. Tässä yhteydessä esitellään avosairaanhoitoon liittyviä keskeisiä vastauksia.

Kysely toteutettiin 16.5.-27.5.2022 ja kaikki 15 yhteistoiminta-aluetta vastasivat kyselyyn. Vähintään lääkärin konsultaatiomahdollisuus oli kaikilla käytössä tai tulossa käyttöön hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Vastaajista 27 % mittaa ja 20 % arvioi kuinka paljon asiakkaiden ongelmia pystytään ratkaisemaan ensimmäisellä yhteydenotolla. Keskitetty puhelinpalvelu on käytössä 73 %:lla vastaajista sekä takaisinsoittojärjestelmä ainakin kello 15 asti 67 %:lla vastaajista. Terveysasemilla chat-palvelu on käytössä 20 %:lla vastaajista yleensä koko virka-ajan. Fysioterapeutin suoravastaanotto on käytössä kaikilla yhteistoiminta-alueilla.

Vastaajista 53 % hyödyntää monisairaan potilaan hoitoketjua ja pitkäaikaissairauksien seurantamalli on käytössä 60 %:lla vastaajista. Pitkäaikaisen hoidon/palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden tunnistamisessa 60 % vastaajista hyödyntää pitkäaikaissairauksien määrää ja 53 % prosenttia käyntimääriä. Vastaajista 73 % prosenttia nimeävät hoidon/palvelun koordinaattorin pitkäaikaisen palvelutarpeen asiakkaille. Terveys- ja hoitosuunnitelmia ei tehdä tai niiden määrää ei ole tiedossa 67 %:lla vastaajista. Vastaajista 67 % kertoo käyttävänsä Suuntima-palvelua.

Sote-keskuksissa toimii monialainen kehittämistiimi 93 %:lla vastaajista ja 53 % vastaajista on sopinut kehittämisen prosessista. Vastaajista 47 % kertoo asiakkaiden osallistuvan kehittämistyöhön. Vastaajista 80 % tekee yhteistyötä suun terveydenhuollon kanssa sekä on sopinut perustason konsultoinnista mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Avohilmo-datan lisäksi vastaajista 93 % kertoo käyttävänsä T3-lukua lääkärin hoidon saatavuuden seurannassa. T3-luku on kolmansien varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaani. Sote-keskuksen avosairaanhoidon palveluiden asiakkaiden NPS:n keskiarvo oli 73,9 maaliskuussa 2022. NPS eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. NPS-luku voi olla mitä tahansa lukujen -100 – 100 välillä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa palvelua.

  • Projektipäällikkö Riku Metsälä

    Toimin avosairaanhoidon projektipäällikkönä edistämässä hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden kehittämistä. Hoitotakuun vaatimusten saavuttaminen Pirkanmaan laajuisesti on tärkein tavoitteeni. Kirjaamiskäytännöt ja datan laatu ovat työkaluina tässä työssä kohti tiedolla johtamista.

  • Suunnittelija Tuija Vuolle

    Työskentelen suunnittelijana perusterveydenhuollon avosairaanhoidon asiakaslähtöisten toimintamallien uudistamisen parissa. Työhön sisältyvät monipuoliset kehittämistehtävät, joita tehdään yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit