Hyppää sisältöön

Samat toimintaedellytykset kaikille palveluntuottajille

| Blogi, Yleinen

Ennakollisen valvonnan suuntaaminen ainoastaan yksityiseen palveluntuotantoon ei edistä asukkaan oikeuksia eikä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Pirkanmaalla valmistellaan kuntien yhteistä valvontayksikköä. Tavoitteena on kattava, tasalaatuinen ja tasapuolinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta koko maakunnan alueella.

Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueen asukkaille. Tavoite edellyttää useita toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia.

Lupa vai ei lupaa?

Nykyisin terveydenhuollon ja ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen yksityisesti edellyttää lupaa. Yksityinen palveluntarjoaja selvittää lupahakemuksessaan viranomaiselle toimintatapansa, toimitilojensa ja henkilöstönsä riittävyyden sekä vastuuhenkilön pätevyyden. Mikäli tilat ovat riittävät ja asialliset, toiminnassa huomioidaan hyvin asiakas- ja potilasturvallisuus ja toiminta täyttää muutoin lainsäädännön vaatimukset, saa yksityinen toimija toimintaluvan.

Kunnan vastaavanlainen toiminta sen sijaan ei ole luvanvaraista. Kunta voi aloittaa palveluntuotannon ilman ennakkovalvontaa ja lupamenettelyä. Tämä voi johtaa pahimmillaan siihen, että mikäli yksityinen toimija ei saa perustaa vanhainkotia riittämättömien tilojen vuoksi, voi kunta vastaanottaa mummot ja papat samoihin tiloihin.

Ennakollisen valvonnan suuntaaminen ainoastaan yksityiseen palveluntuotantoon ei edistä asukkaan oikeuksia eikä yhdenvertaisuuden toteutumista. Olisikin paikallaan yhdenmukaistaa valvontaa ja vahvistaa ennakollista valvontaa kaikkiin palveluntuottajiin. Tällöin asukkaat olisivat julkisten ja yksityisten palveluiden käyttäjinä samanarvoisessa asemassa.

Avoimuutta valvontaan

Palveluiden valvonta ei myöskään kohdennu tasaisesti. Näyttää siltä, että kunnat valvovat omaa tuotantoaan vain harvoin ja suurin osa valvonnasta kohdistuu yksityiseen palveluntuotantoon. Tämä on ymmärrettävää, sillä kunta tuottaa palvelut lakisääteisinä ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Yksityinen toimija sen sijaan pyrkii tarjoamillaan palveluilla myös tuottamaan voittoa, jolloin palvelun laatu tai resurssit saattavat heikentyä. Kunnan omat kohteet jäävät nykyjärjestelmässä sekä ennakollisen että jälkikäteisvalvonnan ulottumattomiin.

Valvonnan tulee olla avointa. Valvonnan avoimuus antaa palveluiden käyttäjille tietoa palveluiden tasosta ja laadusta, jolloin käyttäjä voi tehdä valintoja myös valvontatietojen avulla. Mikäli palveluiden käyttäjä voisi lisäksi osallistua palvelujen kehittämiseen ja osallistua valvonnan toteutukseen, vahvistuisi asiakaslähtöinen toimintakulttuuri.

Pyrimme Pirkanmaalla muodostamaan maakunnan kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valvovan ja kehittävän yksikön. Ammattitaitoinen, valvontaan perehtynyt henkilökunta valvoisi kaikkia palveluntuottajia suunnitelmallisesti, tasapuolisesti ja tasalaatuisesti. Asukas voisi luottaa saavansa laadukasta ja turvallista palvelua kaikilta palveluntuottajilta.

Tietoa kirjoittajasta

Kuva: Mostphotos

Kaikki artikkelit