Hyppää sisältöön

Työikäisten sosiaalihuollon palveluita kehitetään asiakas keskiössä

| Blogi, Yleinen

Työikäisten sosiaalihuollon toiminnallisilla muutoksilla halutaan taata tulevan hyvinvointialueen asiakkaille heidän tarpeistaan lähtevät oikea-aikaiset, saavutettavat ja laadukkaat sosiaalihuollon palvelut.

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan sosiaalihuollon toiminnallisten muutosten viemistä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa. Työikäisille halutaan varmistaa asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset, saavutettavat ja laadukkaat sosiaalihuollon palvelut. Tämä edellyttää yhteisiä pirkanmaalaisia toimintamalleja ja hyvinvointialueen tarjoamia laajempia hartioita palveluiden järjestämiseen.

Asiakaslähtöisyyttä ja oikea-aikaisuutta halutaan tukea kehittämällä sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviota virtaviivaisemmaksi. Tämä tarkoittaa asiakkaan kohtaamista mahdollisimman pian yhteydenotosta ja hänen tilanteeseensa paneutumista.

Sosiaalihuollossa asiantuntijuus on jaettua: asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Asiakas ja ammattilainen arvioivat dialogisessa vuorovaikutuksessa sitä, millaista apua asiakas elämäntilanteessaan tarvitsee. Sosiaalihuollon asiakkaiden tilanteet ovat moninaisia ja apua tarjotaan suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja voimavaroihin.

Palvelutarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen tarkoittaakin sitä, että asiakkaalle tarjotaan hänen tilanteeseensa sopien ohjausta ja neuvontaa, sosiaalihuollon ammattilaisen tekemää perustason palvelutarpeen arviointia tai monialaisessa yhteistyössä tehtävää palvelutarpeen arviointia. Onnistuneella palvelutarpeen arvioinnilla asiakas saa tarvitsemansa avun ja palvelut oikea-aikaisesti.

Pirkanmaalainen Minun tiimini -malli kehitteillä

Palveluiden saavutettavuutta ja laadukkuutta kehitetään rakentamalla pirkanmaalaista Minun tiimini -mallia. Mallissa asiakas on keskiössä ja hänen ympärilleen kerätään tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyyspalveluiden ammattilaisista, järjestöjen työntekijöistä ja asiakkaan läheisistä koostuva tiimi.

Asiakkaan omatyöntekijä koordinoi tiimin toimintaa asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Minun tiimini -malli tarvitsee toimiakseen ammattilaisten toimintaa tukevia käytänteitä, kuten asiakastietojen kirjaamisen yhteneväisyyttä, selkeitä tietosuojan ja tietojen vaihdon pelisääntöjä ja eri ammattilaisten sujuvaa konsultointia mahdollistavia rakenteita. Myös näitä kehitetään osana sosiaalihuollon toiminnallista muutosta.

Pirkanmaalla on ansiokkaasti kehitetty hyviä käytäntöjä ja lähdetty rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja osana sosiaalihuollon toiminnallista muutosta.

Pirkkalassa on otettu käyttöön matalan kynnyksen konsultointiväylä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, mikä lisää eri ammattilaisten tietoa toistensa työstä.

Ikaalisissa on pilotoitu monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden työryhmää, jossa asiakkaan asioista otetaan kokonaisvaltaisesti koppi.

Tampereella ja Hämeenkyrössä sosiaalityötä ja -ohjausta on tuotu alueen hyvinvointi- ja terveyskeskuksiin. Monialainen työskentely edellyttää asiakkaan suostumusta ammattilaisten väliseen tietojen vaihtoon.

Akaassa ja Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueella on lähdetty perustamaan monialaisia tiimejä vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin paikallisten ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Työ pirkanmaalaisen parhaan mahdollisen sosiaalihuollon eteen jatkuu.

Kuva: STM/Katri Lehtola

Kaikki artikkelit