Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Assistentti (PirSOTE-hanke) Heli Kaarre

Teen hankeviestintää Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE-hanke). Koordinoin hankkeen viestintää, tuotan viestintäaineistoja sekä päivitän sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin. Lisäksi avustan hankkeen valmistelijoita toimintamallien kuvaamisessa.

Hankepäällikkö Milja Koljonen

Milja Koljonen

Tehtävänäni on vastata sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla. Teen tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n kanssa. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Pirkanmaalle.

Hankepäällikkö Erja Kovalainen

Vastaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (Lape) toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta. Keskiössä on maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien kehittäjätiimien, asiantuntijaverkostojen, yhteistyöhankkeiden sekä asukkaiden kanssa.

Hankepäällikkö Birgitta Niskanen

Autan ottamaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita kunnissa. Tämä tapahtuu yhteistyössä monialaisten yhteistyökumppaneiden ja verkostotoimijoiden kanssa. Tehtävänäni on auttaa ja tukea sote-keskuksia ja kuntien kehittäjätiimejä digitalisaation muutoksessa (muutosjohtamisessa).

Projektipäällikkö, apulaisylihammaslääkäri (Tampereen kaupunki) Eero Raittio

Vastaan suunterveydenhuollon maakunnallisesta koordinaatiosta. Tavoitteenamme ovat kustannusvaikuttavat suunterveydenhuollon palvelut. Pääsemme niitä kohti toimivalla maakunnallisella yhteistyöllä sekä jakamalla hyviä käytäntöjä.

Projektipäällikkö Kaija Saari

Työskentelen projektipäällikkönä vastuualueenani mielenterveys- ja päihdepalvelut. Erityisenä kehittämisen kohteina ovat matalankynnyksen palvelut, osaamisen lisääminen sekä konsultaatioiden kehittäminen. Toimin yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen toimijoiden sekä muun kehittäjäverkoston kanssa.

Suunnittelija Tuija Vuolle

Työskentelen suunnittelijana perusterveydenhuollon avosairaanhoidon asiakaslähtöisten toimintamallien uudistamisen parissa. Työhön sisältyvät monipuoliset kehittämistehtävät, joita tehdään yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.