Hyppää sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuutta parannetaan yhtenäisellä valvonnalla

| Hanketiedote, Sote-keskus

Nykytilanteessa on paljon parannettavaa. Esimerkiksi valvontaa ja viranomaisia sääteleviä asioita on koottu useisiin lakeihin ja säädöksiin.

Myös uuden hyvinvointialueen tulee tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille turvallisia ja laadukkaita palveluita. Siksi tarvitaan yhteisten pelisääntöjen mukaan toimivaa maakunnallista, kaikki toimialat kattavaa palvelujen laadun valvontaa. Tätä valmistellaan parhaillaan Pirkanmaan sote-uudistuksen rinnalla.

Projektipäällikkö Kirsi Sario vetää Pirkanmaalla sote-palvelujen valvonnan ja kehittämisen pilottia. Koska valvonnan pitää olla tuotannosta riippumatonta, tämä osio on eriytetty sote-palvelujen valmistelusta.

- Nykytilanteessa on paljon parannettavaa. Valvontaa ja viranomaisia sääteleviä asioita on koottu useisiin lakeihin ja säädöksiin. Toimivalta, vastuut tai roolit ovat epäselviä, hän sanoo.

Vain yhdessä Pirkanmaan kunnassa on tällä hetkellä kokopäivätoimisia henkilöitä tekemässä valvontaa. - Meidän tulee saada tähän työhön lisää henkilöstöä. Henkilökuntaa pitää jatkossa kouluttaa, koska näkökulma on erilainen kuin palvelutuotannossa.

Tällä hetkellä yhtenäiset käytännöt puuttuvat esimerkiksi kirjaamisessa. Käytännöt vaihtelevat maakunnan sisällä ja maakuntien välillä.

- Kaikkia palveluntuottajia ja asukkaita pitäisi kohdella samanvertaisesti, Kirsi Sario muistuttaa.

Tavoitteena on tehdä valvonnasta suunnitelmallista ja kattavaa ja estää aukkokohdat jonkun kohderyhmän osalta.

- Etteivät esimerkiksi lastensuojelun palveluntuottajat – vaikka perhetukikeskukset ja niihin sijoitetut lapset - jäisi kokonaan valvonnan ja yhteiskunnan tuen ja turvan ulkopuolelle. Ja vaikka valvontaa olisi harvemminkin, niin kaikki kohteet olisivat hallinnassa.

Yhteistä tietojärjestelmää kaivataan valtakunnallisesti

Valtakunnalliselta tasolta puuttuu vielä toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä. Jos se saataisiin aikaan, kaikki palveluntuottajat, päätösesitykset ja -ehdot ja luvat (ja ohjeistukset) löytyisivät samasta paikasta. Myös kaikki valvontatiedot olisi koottu helpommin löydettäväksi. Nyt näitä kohteita valvovat erikseen Valvira, Aluehallintovirasto ja kunnat.

- Pirkanmaalla on pilottikäytössä ympäristöterveydenhuollon järjestelmä. Ympäristöterveys valvoo osaa sote-palveluista. Tämä järjestelmä vaikuttaa ihan lupaavalta.

- ICT-puolella tarvitaan valvonnan laatujärjestelmää. Se mahdollistaisi yhdenmukaisen ja kustannustehokkaan ja asiantuntevan valvonnan. Tällöin valvonnan prosessit olisivat hallinnassa ja parannettavissa helposti.

Asiakaskokemus ohjaa palveluita ja valvontaa

Palveluntuottajat ovat valvontaprosessin aikana kehittäneet paljon hyvää tietoa ja viisautta. Nämä hyvät käytännöt kerätään palveluntuottajien hyödyksi ja jaetaan ohjauksen avulla muillekin.

- Tarvitsemme kokonaisnäkemystä, mitkä palveluntuottajat tuottavat niin laadukasta palvelua, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Voidaanko tämän tiedon avulla korjata heikommin menestyviä palveluntuottajia paremmille urille.

- Saamme myös tärkeää tietoa paraneeko ihmisten hyvinvointi ja terveys niillä uusilla keinoilla, mitä tässä uudistuksessa valmistellaan.

Sote-palvelujen valvonnan kehittämisessä tapahtuu

  • Syksyllä tehdään yhteistyössä Pirkanmaan sote-uudistuksen ja valtakunnallisen valmistelun kanssa palvelutuotannon omavalvontasuunnitelmaa. Kartoitetaan asiakaskokemusta ja järjestelmää.
  • Kartoitetaan kaikki sote-palveluntuottajat Pirkanmaalla.
  • Valmistellaan valvonta-asioita ja -asiakirjoja.
  • Valmistellaan valvontasuunnitelmaa ja työn alkamista. Ympärivuorokautisten palveluiden valvonta voitaisiin aloittaa jo vuonna 2022 tai hyvinvointialueen toiminnan alettua
  • Kuntien tahtotila selvitetään. Sovitaan siitä aikataulusta, miten haluavat siirtää valvonnan vastuun.

Lisätiedot:

  • Suunnittelija Jaana Mäenpää

    Valmistelen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta- ja kehittämisyksikköä. Yksikkö valvoo asiantuntevasti ja kattavasti kaikkia sote-palveluntuottajia. Lisäksi yksikkö kerää ja jakaa palvelutuottajien hyviä käytäntöjä ja varmentaa osaltaan palveluiden laatua ja turvallisuutta.

Kaikki artikkelit