Hyppää sisältöön

Katsaus työikäisten sosiaalipalvelujen kehittämiseen Pirkanmaalla

| Blogi, Hanketiedote, Yleinen

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuosi 2022 on alkanut sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen osalta mainiosti: työikäisten sosiaalipalveluille ja sosiaaliselle kuntoutukselle saatiin helmikuusta alkaen oma suunnittelija.

Työikäisten sosiaalipalvelujen asiakaskohderyhmää on merkittävä osa väestöstä. Työikäisiksi luetaan kaikki täysi-iän tavoittaneet aina 65 ikävuoteen saakka. Tälle aikajanalle mahtuu monenlaista elämäntilannetta ja -vaihetta, joissa voi syystä tai toisesta kuka tahansa tarvita sosiaalipalvelujen tukea. Sosiaalipalvelujen tulee olla helposti saavutettavia ja esimerkiksi yhteydenotto- ja asiointitapoja tulee olla monia, jotta jokainen voi saada tukea toimintakyvystään riippumatta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työikäisten sosiaalipalveluilla on merkittävä ennaltaehkäisevä rooli. Toimivilla ja tehokkailla työikäisten sosiaalipalveluilla voidaan ehkäistä erityispalvelujen, kuten lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena onkin, että työikäisten sosiaalipalveluja on jatkossa vahvemmin saatavilla myös mm. jälkihuoltonuorille sekä perheellisille aikuisille heidän omissa tuen tarpeissaan. Lastensuojelusta tuttu systeeminen ajattelu toimii myös työikäisten sosiaalipalvelujen kohdalla ja työikäisten sosiaalipalvelut toimivat tehokkaimmin monialaisessa yhteistyössä muiden ammattilaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen, asiakkaiden ja heidän verkostojensa sekä omaistensa kanssa.

Pirkanmaan työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen perustuu työikäisten sosiaalipalvelujen valmistelutyöryhmän, Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n, juuri perustetun Pirkanmaan työikäisten sosiaalipalvelujen verkoston, Pirkanmaan työkykyhankkeen, KELAn, kuntien ja järjestöjen edustajien sekä PirSOTEn eri kehittämiskokonaisuuksien tiiviiseen yhteistyöhön. Kevään 2022 painopisteinä ovat erityisesti sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, työllisyyttä tukevat palvelut, asumispalvelut, jälkihuolto, taloudellinen tuki sekä sosiaalinen kuntoutus.

Kevään aikana kartoitetaan, millaisia erilaisia käytäntöjä ja toimintamalleja kunnissa on ollut, millaisia valtakunnallisia ja eri hankkeiden tuottamia materiaaleja kannattaa hyödyntää sekä määritellään palvelujen kriteerit ja palveluprosessit tulevalle hyvinvointialueelle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa työikäisten sosiaalipalvelujen sisältöjä koko Pirkanmaan alueella sekä nivoa työikäisten sosiaalipalvelut tiiviiksi, toimivaksi ja yhteensopivaksi osaksi monialaisia sote-palveluja.

Työikäisten sosiaalipalvelujen tulevaisuus Pirkanmaan sote-keskuksessa näyttää juuri nyt erityisen hyvältä!

Kaikki artikkelit