Hyppää sisältöön

Ohjauksen käsitteet mielenterveys- ja päihdetyössä – näkyykö asiakkaan osallisuus?

| Hanketiedote, Sote-keskus

Tutkimuksessa selvitetään mitä ohjauskäsitteitä suomalaisissa mielenterveys- ja päihdetyötä koskevissa raporteissa on käytetty, ja miten asiakkaiden osallisuus näkyy ohjauksen eri käsitteissä ja niiden sisällöllisissä kuvauksissa.

Uusin Kuntoutus-lehti (2/2021) sisältää tieteellisen artikkelin: Ohjauksen käsitteet mielenterveys- ja päihdetyössä – näkyykö asiakkaan osallisuus?

Ylöjärven PirSOTE-hankekoordinaattori, sairaanhoitaja YAMK Suvi Saarinen on kirjoittanut sen yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja, TtT Nina Kilkun kanssa.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä ohjauskäsitteitä suomalaisissa mielenterveys- ja päihdetyötä koskevissa raporteissa on käytetty, ja miten asiakkaiden osallisuus näkyy ohjauksen eri käsitteissä ja niiden sisällöllisissä kuvauksissa.

Aihe on ajankohtainen myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeessa, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon suunniteltujen uudistusten myötä asiakkaiden ja palveluiden ohjaus on noussut esiin yhtenä keskeisenä kehittämisen kohteena.

Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että mielenterveys- ja päihdetyön alueella ohjauksen käsitteitä tulisi sekä sisällöllisesti kuvata tarkemmin että edelleen kehittää, jotta ne mahdollistavat asiakkaan osallisuuden.

Ylöjärven PirSOTE-hankkeessa osallisuuden eri tasot mahdollistava kehittämistyö on keskiössä, josta esimerkkejä ovat perustason päihdepalveluihin kokemusasiantuntijoiden kanssa yhdessä koottu hyvän kohtaamisen -tukilista, sekä maaliskuussa toteutettu informatiivinen tulevaisuuden sote-keskus -kysely.

Avoimia keskustelutilaisuuksia tullaan järjestämään heti kun tilanne sen sallii ja syksyllä jatketaan säännöllisiä neuvostovierailuja ja kehittämistyöryhmien työskentelyä.

Ajankohtainen viestintä tapahtuu Ylöjärven kaupungin hankesivulla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)

Lisätiedot:
Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote)
p. 041 730 8442

Kaikki artikkelit