Hyppää sisältöön

Ruoveden kunta tekee selvitystyötä tulevaisuuden sotepalveluista

| Hanketiedote, Sote-keskus

Tavoitteena on, että kunnassa säilyvät lähipalvelut tulevaisuudessakin, mutta tarve toimintatapojen tarkastelulle ja myös uudistamiselle on olemassa.

Valmistelussa oleva sote-uudistus ja sen vaikutukset Ruoveden palvelujen säilymiseen on herättänyt keskustelua viime aikoina Ruovedellä, kuten varmasti monessa muussakin kunnassa.

Tavoitteena on, että kunnassa säilyvät lähipalvelut tulevaisuudessakin, mutta tarve toimintatapojen tarkastelulle ja myös uudistamiselle on olemassa. Ruoveden kunta on perustanut tulevaisuuden sote-työryhmän, joka totesi, että avuksi työhön on tarpeen saada toimija, jolla on näkemystä ja toimenpide-ehdotuksia palvelujen säilyttämiselle ja kehittämiselle.

Tämän vuoksi selvitystyötä tekemään valittiin Nordic Healthcare Group (NHG), jolla on laaja ja vankka kokemus vastaavanlaisista selvitystöistä ja terveyspalvelujen kehittämisestä. Lisäksi yrityksellä on laajat verkostot koko maassa.

Nordic Healthcare Groupin asiakkaita ovat suuri osa Suomen kunnista ja kuntayhtymistä ja kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Yritys on tehnyt ja tekee selvityksiä myös muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle, valtioneuvostolle ja työ- ja elinkenoministeriölle. Ruoveden ja Virtain yhteistoiminta-alueella NHG on ollut toteuttamassa kotihoidon kehittämishanketta.

Selvitystyö on käynnistetty sitä tehdään yhteistyössä myös Virtain kaupungin kanssa, huomioiden kuitenkin myös laajemman yhteistyön mahdollisuudet Pohjoisella Pirkanmaalla ja sote-uudistuksen vaikutukset palveluihin.

Työn käytännön toteutus tapahtuu muun muassa haastatteluilla, työpajoilla ja käytettävissä olevaa tilasto- ja muuta palveluista saatavaa tietoa analysoimalla. NHG vastaa kokousten ja työpajojen valmistelusta yhteistyössä Ruoveden kunnan edustajien kanssa. Työ valmistuu 15.6. mennessä.

Lisätiedot:

Heidi Tanhua, heidi@heiditanhua.fi

Terhi Källi, terhi.kalli@ruovesi.fi

Kaikki artikkelit