Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen rakentaminen

Sote-palveluita tukevia asioita ovat hyvä johtaminen, palvelujen järjestämistapa ja valvonta, tyytyväinen ja osaava henkilöstö sekä laadukas ja turvallinen ICT-järjestelmä.

Hyvinvointialueen rakentamista tehdään Kohti maakunnallista sotea -hankkeessa (lyhenteenä KOMAS). Tässä osiossa valmistellaan sote-palveluiden järjestämistä, tiedolla johtamista, ICT:tä, henkilöstöasioita sekä TKI-toimintaa. Pirkanmaan liitto hoitaa valmistelun hankehallintoa, taloutta, seurantaa ja arviointia sekä viestintää.

Näitä suunnitellaan hankkeessa

Sote-palvelujen järjestäminen ja ohjaus yhtenäistetään. Palvelujen kehittämisestä kootaan tietoa ja kokemuksia. Tärkeää on näkemys siitä, miten palvelutuotannon kehittäminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen ja siinä tehtäviin valintoihin. Tarkastelua tehdään myös toiseen suuntaan: miten palvelujen järjestäminen sekä erilaiset valinnat vaikuttavat palvelutuotannon kehittämiseen.

Kun sote-palvelut järjestetään maakunnassa parhaalla mahdollisella tavalla, se edistää monipuolista hyvinvointia. Sillä tavoitellaan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi suunnitellaan myös pirkanmaalaisten osallistumiseen sekä poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta- ja kehittämisyksikköä valmistellaan. Digitaalisia välineitä hyödynnetään toimintatapojen uudistamisessa ja yhtenäistämisessä.

Uudistusvalmistelu linkittyy myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, muun muassa Pirkanmaalla käynnissä olevan Kehys-hankkeeseen. Viimeksi mainitussa luodaan vaikuttavaa sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristöä.

Uudistus vaikuttaa satojen ammattilaisen arkeen. Uuden sote-keskuksen rakentaminen on iso prosessi, joka saattaa aiheuttaa henkilöstölle epätietoisuutta ja pelkojakin. Se antaa kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia ammattilaisten urapoluille. Siksi henkilöstöasioihin liittyvä valmistelu on oleellinen osa uudistusta.

Lue lisää sote-uudistukseen liittyvästä rakenneuudistuksesta tämän linkin takaa. Linkki johtaa valtakunnallisille sote-uudistuksen sivuille.

Lisätietoa saat klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Lisätietoa sote-uudistuksesta ja materiaaleja: