Hyppää sisältöön

Henkilöstöasioiden valmistelu

Osaava ja tyytyväinen henkilöstö antaa laadukasta palvelua ja positiivisen kokemuksen asiakkaalle.

Henkilöstöasioiden valmistelu on osa Kohti maakunnallista sotea (KOMAS) – ja Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus (PirSOTE) -hankkeita.

Valmistelussa otetaan huomioon seuraavia aihepiirejä: henkilöstötiedon keruu, johtamisen uudistaminen, henkilöstövoimavarojen tiedolla johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi ja uudistuksen muutosvalmennus. Siksi yhteistyö muiden valmistelijoiden kanssa on tärkeää.

Kun lainsäädäntö on hyväksytty ja hyvinvointialueen väliaikaishallinto perustettu, valmistelun luonne muuttuu. Hanketyöstä siirrytään osaksi henkilöstöasioiden valmistelua ja toimeenpanoa.

Henkilöstövalmistelun tavoitteet ja tuotokset valmistuvat osa-alueittain lainsäädännön hyväksymisen mukaan. Niihin vaikuttavat valtakunnallisesti viitoitettu tiekartta ja aikataulu.

Tavoitteena on rakentaa Pirkanmaan henkilöstöasioiden valmius sellaiseksi, että sote-uudistus ja henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle on mahdollista toteuttaa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, hallitusti ja asiantuntevasti.

Valmistelun aikana luodaan hyvinvointialueen yhteisen henkilöstöpolitiikan perusta. Henkilöstön siirtyminen suunnitellaan ja valmistellaan. Lisäksi laaditaan palkkaharmonisointiohjelma.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja toimintatapojen uudistus edellyttää sote-keskusten johtamisen ja johtamismallien uudistamista. Johtamistyön tueksi luodaan toimintamallit ja rakenteet. Niiden avulla varmistetaan yhtenäiset, ammattimaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja työvälineiden tulee tukea ja palvella tiedolla johtamista. Näin myös lähijohtaminen on mahdollista perustaa toimintalähtöiseen ja tutkittuun tietoon. Sote-keskusten veto- ja pitovoimaa vahvistetaan hyvän johtamisen ja esimiestyön kautta.

Yhteisenä tavoitteena on saada aikaan vetovoimainen, haluttu työnantaja. Osaavat ja onnistuvat työntekijät sekä ammattitaitoiset esimiehet takaavat laadukkaan palvelun ja positiivisen asiakaskokemuksen. Henkilöstö on vahvasti mukana toteuttamassa hankkeita ja uudistusta.

Tarkoituksena on luoda esimiehille ja henkilöstölle vaikuttamisen kanavat, järjestää muutosvalmennusta sekä tarjota tukea toimintamallien uudistamiseen ja kulttuurimuutoksen toteuttamiseen.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on muutoksen toteutumisen tärkein voimavara.

Lisätiedot: