Hyppää sisältöön

ICT-valmistelu

Tieto- ja viestintätekninen kehittäminen edistää pirkanmaalaisen digitaalista asiointia.

Tähän osa-alueeseen on koottu yhteen Pirkanmaan maakunnan alueella tapahtuva tieto- ja viestintätekninen kehittäminen. Uudistuksen avulla halutaan edistää asiakkaan digitaalista asiointia ja tukea tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman toteutumista. Tarkoitus on myös yhdenmukaistaa maakunnan alueella käytettävien potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöä.

Neljä kehitettävää digiteemaa

  • Asukkaan digitaalisia palveluita kehitetään, laajennetaan ja keskitetään.
  • Alueellisia toimintamalleja yhtenäistetään. Tuetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteita toteuttamalla niiden tarvitsemat tietojärjestelmäratkaisut.
  • Valtakunnallisia toimintamalleja ja määrittelyitä otetaan käyttöön. Edistetään valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönottoa ja juurtumista.
  • Tietojärjestelmien konsolidointeja ja hankintoja valmistellaan. Luodaan edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien rakenteita ja käyttötapoja yhtenäistämällä.

Vaikutukset voivat olla kahdenlaisia. Asukkaiden digitaalisia asiointimahdollisuuksia parannetaan tai sitten kehitetään valmiuksia ja kyvykkyyksiä yhtenäistää ja yhdenmukaistaa Pirkanmaan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat sen, että asukkaat ja asiakkaat voivat olla omatoimisia ja että palvelut ovat paremmin saatavilla.

Yhdenmukaiset Pirkanmaan laajuiset ratkaisut yhtenäistävät toimintatapoja. Ne mahdollistavat samankaltaiset palvelut kaikille maakunnan asukkaille.

Panostukset mahdollistavat palvelujen tarjoamisen tulevaisuudessa siten, että paine henkilöstön lisäämiseen ei kasva samalla tavalla kuin ilman kehittämistoimenpiteitä.

Toimenpiteet ovat olennainen osa tulevaisuuden sote-keskuksen toimintaa. Kehittämisessä painotetaan kattavasti asukkaiden omahoitoa, yhtenäisiä toimintamalleja sekä kansallisten palveluiden käyttöönottamista.

Lisätiedot: