Hyppää sisältöön

Järjestäminen ja strateginen johtaminen

Tavoitteena ovat sujuvat palvelut. Hyvinvointialue suunnittelee ja tukee niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Järjestämisen ja strategisen johtamisen suunnittelu on keskeinen osa hyvinvointialuevalmistelua. Tässä osiossa kiinnitetään huomiota johtamiseen, hyvinvointialueen järjestämistehtävään ja sen toimintaedellytysten rakentamiseen.

Hyvinvointialueella on järjestämisvastuu sote-palveluista. Vastuun kantaa vaaleilla valittu valtuusto. Se päättää Pirkanmaan sote-palveluista. Päätettäviä asioita ovat, mitä palveluja tarjotaan, mille asukasryhmälle ja millä tavalla. Valtuusto päättää myös, millaisilla resursseilla, painotuksilla, aikajänteellä ja tavoitteilla palveluja järjestetään.

Jotta valtuusto onnistuu tässä tehtävässä, se tarvitsee tietoa, tilannekuvan, asiantuntemusta ja toimintamalleja ratkaisujen tekemiseksi. Koska ympäristö monimutkaistuu jatkuvasti, on tietoa hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Ilmiöitä ja kehityskulkuja on ennakoitava korostetummin.

Koko hyvinvointialueen toimintaa ohjaa valtuuston päättämä hyvinvointialuestrategia. Valtuusto ohjaa ja seuraa palvelutuotantoa. Se antaa puitteet, tavoitteet ja resurssit, jotta palvelut toteutuvat. Järjestäjällä on vastuu myös palveluiden integraatiosta. Asiakkaalle monimutkaisetkaan palvelut eivät saa näyttäytyä monimutkaisina.

Pirkanmaalaisten palveluja kehitetään ja parannetaan kunnianhimoisin tavoittein. Jotta uudistus toteutuu parhaalla tavalla, on palveluiden järjestämisen, strategisen ja poliittisen johtamisen sekä asukkaan osallistumismahdollisuuksien uudistuttava vastaavalla tavalla.

Lisätietoja: