Hyppää sisältöön

Sote-palvelujen laadun valvonta

Pirkanmaalle perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannon valvonnan ja laadun kehittämisen yksikkö.

Valvontaa tehdään pirkanmaalaisen eduksi. Sen avulla varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus, palvelujen lainmukaisuus ja laatu. Myös palvelujen perusoikeudet, yhdenvertaisuus ja oikeusturva ovat päämääriä. Valvonnan ja ohjauksen keinoin palvelujen järjestäjiä ja tuottajia ohjataan ennakoivasti toimimaan siten, että palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia. Näin palvelujen käyttäjien oikeudet ja tuottajien lakisääteiset velvollisuudet toteutuvat.

Palvelujen valvonnan tavoitteita

Pirkanmaan maakunnan alueelle valmistellaan yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluja valvova ja kehittävä yksikkö. Sen avulla halutaan turvata asukkaan oikeudet palveluihin, edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistaa palveluiden laadun. Valvonnalla voidaan vähentää ja suurelta osin poistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa havaittuja epäkohtia ja ohjeistaa palvelujen tuottajia laadukkaaseen toimintaan. 

Hankkeen aikana valmisteltava yksikkö valvoo hyvinvointialueen kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia - niin omaa kuin ostopalveluita. Kertyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä jaetaan kaikkien palveluntuottajien eduksi. Valmisteltava yksikkö varmentaa osaltaan, että palveluja käyttävä asukas voi luottaa saavansa tarpeidensa mukaiset palvelut yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja turvallisesti.

Palveluntuottajia valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat erikoistuneet valvontatyöhön. Valvonta on palveluntuotannosta riippumatonta ja puolueetonta. Se on säännöllistä ja kattaa alueen kaikki kohteet. Valvonnan laadun ja yhdenmukaisuuden varmentaa valvonnan käyttämä laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän avulla kaikkia toimijoita kohdellaan yhdenmukaisesti koko hyvinvointialueella. Valvonnan laatuun sisältyy keskeisesti asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja arvioiminen. Asiakaslähtöistä palveluja kehitetään palvelumuotoilun avulla.

    

Lisätiedot: