Hyppää sisältöön

Tiedolla johtaminen

Hyvinvointialueen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi tarvitsevat tiedolla johtamista.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on tärkeä osa tulevan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja raportointia. Hyvinvointialueen tilannekuvaa tulee voida viestiä kansalaisille, Pirkanmaan päättäjille sekä valtiolle.

Hyvinvointialueella toimivat nykyiset 23 kuntaa, sairaanhoitopiiri ja pelastustoimi. Toiminnan ja talouden tiedot ovat nykyisin monen kymmenen eri tietojärjestelmän omissa tietovarannoissa. Tavoitteena on yhdistää hyvinvointialueen välttämättömät ja tarpeelliset tiedot yhteen tietovarantoon, jota kutsutaan tietoaltaaksi. Valmistelutyö tehdään kansallisesti DigiFinland Oy:n ohjauksessa ja osana Toivo-ohjelmaa ja Virta-hanketta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valmistellut tietoallasratkaisua runsaan vuoden ajan. Tämän kautta on mahdollisuus laajentaa ratkaisua kuntien alueelle. Sairaanhoitopiiri osatoteuttajana vastaa tämän hankeosan toteuttamisesta.

Tiedolla johtamisen osuudessa toteutetaan lisäksi neljä erilaista erillishanketta. Tietoallasta voidaan hyödyntää paljon palveluita käyttävien asiakkaiden pilottihankkeessa, jonka avulla saadaan käsitys monipalveluasiakkaiden tarvitsemista palvelukokonaisuuksista ja -ketjuista. Pirkanmaalla tullaan laajentamaan myös ikäihmisten palveluihin suunnattua tiedolla johtamisen laatujärjestelmää eli RAI-tietojärjestelmää. Kolmantena osakokonaisuutena toteutetaan henkilöstöresurssien tiedolla johtaminen, joka tähtää automaattiseen työvuorosuunnitteluun. Neljäntenä hankkeena arvioidaan Terveyshyötyarviomallin soveltuvuutta hyvinvointialueen johtamiseen.

Lue lisää Toivo-ohjelmasta tämän linkin takaa.

Lue lisää Virta-hankkeesta tämän linkin takaa.

Lisätiedot: