Hyppää sisältöön

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalmistelu

Tavoitteena on Kaupin yliopistollinen sote-keskus, joka toimii verkostomaisesti Pirkanmaan muiden sote-keskusten kanssa peruspalveluita kehittävänä ja vahvistavana yksikkönä.

Hankeosan tavoitteena on käynnistää Kaupin yliopistollinen sote-keskus Tampereelle, joka toimisi verkostomaisesti Pirkanmaan muiden sote-keskusten kanssa peruspalveluita kehittävänä ja vahvistavana yksikkönä. Kaupin yliopistollinen sote-keskus toimisi jatkossa myös osana Tampereen kaupungin palvelutuotantoa.

Sosiaali- ja terveysalan peruspalveluiden kehittämisen vahvistaminen edellyttää alan tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan (TKIO) saattamista kiinteästi yhteen nykyisen palvelujärjestelmän kanssa. Tavoitteena on perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen siten, että voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää kalliin erikoissairaanhoidon ja muiden korjaavien palvelujen tarvetta. Vastaavat TKIO-rakenteet ovat nykyisin erikoissairaanhoidossa.

Peruspalveluiden palveluprosessien kehittämisen on perustuttava monialaiseen yhteistyöhön ja sen on tapahduttava siten, että se mahdollistaa kehitystoiminnan kytkeytymisen työelämälähtöiseen koulutukseen. Näin mahdollistetaan ammattikäytäntöjen nopea uudistuminen ja uuden teknologian ja sen sovellusten viipymätön käyttöönotto. Näiden muutosten tueksi tarvitaan TKIO-toimintaa.

Kaupin yliopistollinen sote-keskus toimisi Pirkanmaan peruspalvelujen kehitystyön ytimenä ja peruspalvelujen, erikoissairaanhoidon ja muiden hyvinvointipalveluiden integraattorina luotaessa uudenlaisia asiakaslähtöisiä, palvelutuottajien rajat ylittäviä hoitoketjuja.

Samalla se toimisi osana pirkanmaalaista peruspalveluverkkoa tuottaessaan vaikutuspiirissään asuville pirkanmaalaisille sosiaali- ja terveyspalveluita. Keskuksen tavoitteena on tukea kehitystyön leviämistä kuntiin ja osaksi kunnissa toimivien ammattilaisten työkäytäntöjä. Suunniteltu toimintamalli mahdollistaa TKIO-toiminnan kytkeytymisen kiinteäksi palvelutuotannon kehittämiskumppaniksi ja tarjoaa yritystoiminnalle innovaatiokumppanuutta sekä kehitys- ja testausalustoja.

Lisätiedot: