Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Suunnittelija Eva Hokkanen

Työskentelen digipalveluiden suunnittelijana Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Edistän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen uudistamiseen tehtävää hankekokonaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tehtävänäni on palvelukokonaisuuksien kuvaaminen palvelutietovarantoon.

Assistentti (PirSOTE-hanke) Heli Kaarre

Teen hankeviestintää Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE-hanke). Koordinoin hankkeen viestintää, tuotan viestintäaineistoja sekä päivitän sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin. Lisäksi avustan hankkeen valmistelijoita toimintamallien kuvaamisessa.

Suunnittelija Riikka Kimpanpää

Toimin työikäisten sosiaalipalvelujen suunnittelijana. Tehtävänä on tukea hyvinvointialueen valmistelua. Työtä tehdään yhdessä Pirkanmaan sote-keskushanketoimijoiden, kuntien, Kelan, työllisyyspalvelujen, kotouttavien palvelujen, järjestöjen sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa.

Hankepäällikkö Milja Koljonen

Milja Koljonen

Tehtävänäni on vastata sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla. Teen tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n kanssa. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Pirkanmaalle.

Hankepäällikkö Erja Kovalainen

Vastaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (Lape) toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta. Keskiössä on maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien kehittäjätiimien, asiantuntijaverkostojen, yhteistyöhankkeiden sekä asukkaiden kanssa.

Hankepäällikkö Arja Lumiaho

Vastaan kuntoutuksen toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta. Keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen ja kuntoutusalan ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelija Anu Luotonen

Työskentelen digisuunnittelijana Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäväni on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen uudistamiseen tähtäävää hankekokonaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tehtävänäni on palvelukokonaisuuksien kuvaaminen palvelutietovarantoon.

Hankepäällikkö Taru Manner

Vastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaation kehittämisestä. Tehtäväni on edistää pirkanmaalaisten digipalvelujen ja etäasioinnin saatavuutta, ja tukea ammattilaisia digi- ja etäpalvelujen käyttöönotossa ja kehittämisessä yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa.

Projektipäällikkö Riku Metsälä

Toimin avosairaanhoidon projektipäällikkönä edistämässä hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden kehittämistä. Hoitotakuun vaatimusten saavuttaminen Pirkanmaan laajuisesti on tärkein tavoitteeni. Kirjaamiskäytännöt ja datan laatu ovat työkaluina tässä työssä kohti tiedolla johtamista.

Resurssisuunnittelija Satu Nurkkala

Työskentelen resurssisuunnittelijana hr-tiedolla johtamisen kuntapilotissa. Pilotin tavoitteena on henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen edistäminen palvelutarvelähtöisen keskitetyn työvuorosuunnittelun prosessia kehittämällä.

Suunnittelija Riitu Nykänen

Työskentelen sosiaalihuollon suunnittelijana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudessa erityisvastuualueenani on vammaispalvelut. Toimin yhteistyössä hyvinvointialueen valmistelun, kuntien sekä järjestöjen kanssa.

Projektipäällikkö Kaija Saari

Työskentelen projektipäällikkönä vastuualueenani mielenterveys- ja päihdepalvelut. Erityisenä kehittämisen kohteina ovat matalankynnyksen palvelut, osaamisen lisääminen sekä konsultaatioiden kehittäminen. Toimin yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen toimijoiden sekä muun kehittäjäverkoston kanssa.

Suunnittelija Senja Vänskä

Työskentelen mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelijana. Erityisesti tehtävänäni on edistää perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä kehittää toimijoiden osaamista yhteistyössä kuntien kanssa.

Suunnittelija Tuija Vuolle

Työskentelen suunnittelijana perusterveydenhuollon avosairaanhoidon asiakaslähtöisten toimintamallien uudistamisen parissa. Työhön sisältyvät monipuoliset kehittämistehtävät, joita tehdään yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelija Sari Ylinen

Valmistelen ja edistän kuntoutuksen toimintamallien uudistamista ja muutosta. Työhöni kuuluvat monipuoliset kehittämistehtävät yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.