Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiakas saa sujuvammin elintapaohjausta moniammatillisen palvelupolun ja ehkäisevän päihdetyön uudenlaisen rakenteen kautta.

Pirkanmaalaisten hyvinvointia ja terveyttä (lyhenteenä hyte) edistetään ja lisätään. Tavoite on sitä kautta myös vaikuttaa sote-palveluiden tarpeeseen ja kustannuskehitykseen.

Asiakas saa sujuvammin ohjausta elintapoihin moniammatillisen palvelupolun ja ehkäisevän päihdetyön uudenlaisen rakenteen kautta.

Jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida, elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt yhtenäistetään. Sekä kunnat että hyvinvointialue liittävät yhteisen sotekeskuksen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimenpiteet osaksi talous- ja toimintasuunnitelmia.

Hyvinvointialue saa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen kokonaisuuden mallin. Ravitsemusterapiapalveluiden resursoimista varten tehdään pilottimalli ja ehkäisevään päihdetyöhön alueellisen tuen malli. Myös kulttuurihyvinvointipalvelujen saavutettavuutta mahdollistetaan sote-organisaation asiakkaille. Niin kutsuttu SOTEKU sijoittuukin kulttuurihyvinvoinnin ja sote-tehtävien yhdyspinnoille.

Myös digitaalisia palveluita kehitetään esimerkiksi elintapaohjauksessa ja tiedolla johtamisessa. Potilastietojärjestelmiin suunnitellaan hakusovellusta, jonka avulla saadaan reaaliaikaisesti määrällistä hyvinvointitietoa hyvinvointijohtamisen tueksi.

Lisäksi toteutetaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa PUHTI-hanketta. Siinä suunnitellaan ja otetaan käyttöön vaiheittain uudenlainen tiedolla johtamisen graafinen työkalu. Sen avulla saadaan ennakoivaa tietoa esimerkiksi väestön päihteiden käytön muutoksista, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen kehittyviin ongelmiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintakäytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden hankevalmistelijoiden kanssa.

Lisätietoa: