Hyppää sisältöön

Perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut

Uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaat saavat palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelujen toimintamallit uudistetaan. Kokonaisuuteen kuuluvat avosairaanhoidon, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon palvelut sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Pirkanmaalla on kehitetty jo parin viimeisen vuoden aikana uusia toimintamalleja ja tehtyä työtä hyödynnetään koko maakunnassa.

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä vuorokaudessa ja myös virka-ajan ulkopuolella.

Uudistuksen myötä hoidon ja palveluntarpeen tunnistaminen paranee. Ongelman ratkaisu aloitetaan jo ensimmäisellä yhteydenotolla. Hoidossa hyödynnetään monen eri ammattilaisen osaamista ja yhteistyötä, jotta asia hoituu samalla kertaa mahdollisimman pitkälle.

Palveluvalikoima monipuolistuu ja palveluita tarjotaan entistä enemmän digitaalisena asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pitkäaikaisen hoidon tai palvelun tarpeessa oleville turvataan jatkuvuus.

Fysioterapeutin vastaanotot ilman lääkärin lähetettä laajenevat kattamaan koko Pirkanmaan. Palvelu on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tuki- ja liikuntaelinoireisille. Samoin kotiin tarjottava kuntoutus kehittyy ja sitä tarjotaan myös etänä videon avulla.

Suun terveydenhuollon palveluiden pääsyä parannetaan uusien toimintamallien ja työnjaon avulla. Pitkäaikaisesti sairastavien suun terveyteen kiinnitetään erityistä huomioita parantamalla suun terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä.

Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita vahvistetaan lisäämällä ammattilaisten osaamista, yhdenmukaistamalla toimintamalleja ja sujuvilla konsultaatioilla erikoistasolle.

Palvelut tulevat olemaan laadukkaampia, vaikuttavampia ja tehokkaampia, koska sote-keskusten johtamista uudistetaan ja hyödynnetään uusinta tutkimus- ja kehittämistietoa.

Lisätietoa: