Hyppää sisältöön

PirKOTI – Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja. Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeessa (PirKOTI) vahvistetaan iäkkäiden kotiin annettavia ympäri vuorokautisia palveluja.

Tavoitteena on tarjota asiakkaalle 24/7

 • yksilöllisiä
 • muuttuvia tarpeita huomioivia
 • laadukkaita
 • oikea-aikaisia
 • turvallisia palveluita

Hankkeessa valmistellaan Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoidon yhteisiä toimintamalleja. Keskeistä on riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen, teknologian laajempi käyttöönotto ja terveyspalveluiden integrointi osaksi kotihoidon palveluita.

Hankkeessa:

 • laaditaan suunnitelma kotihoito 24/7 käynnistämiseksi
 • luodaan kotihoitoon lääkäripalveluiden etäkonsultaatiomalli 24/7 ja laajennetaan mobiilihoitajamalli koko hyvinvointialueelle
 • pilotoidaan kotihoitoon hyvinvointialueen asiakaskokemustiedon keräämisen mittaristoa, joka mahdollistaa kansallisen vertailun
 • luodaan kotihoitoon asiakasraatimalli
 • vahvistetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa
  • palvelutarvelähtöisen työvuorosuunnittelun laajentaminen
  • tiedolla johtamisen tuki esimiehille
  • ammattiryhmien välinen työnjako
  • osaamisen vahvistaminen (perehdytys- ja koulutusmateriaali)
  • kehitetään toimintamalli henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, lisätään erilaisia sijaisjärjestelyjä
  • omavalvontasuunnitelma
  • laadunvalvonta

PirKOTI -hankkeen kehitystyön läpileikkaajana ovat teknologia ja RAI-arviointivälineistön aktiivinen ja oikeanlainen käyttö.

Lisätietoa: