Hyppää sisältöön

Sosiaalihuollon palvelut

Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos tarkoittaa, että yhtenäistetään ja kehitetään työikäisten, ikäihmisten ja vammaisten palveluita. Painopisteenä on vahvistaa ja sovittaa yhteen ennalta ehkäiseviä palveluita ja peruspalveluita sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

Tavoitteena ovat saavutettavat, oikea-aikaiset, tasavertaiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut asuinkunnasta riippumatta. Keskiössä muutoksessa on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta pirkanmaalaisen asukkaan hyväksi.

Näin kehitetään sosiaalihuollon kokonaisuutta

Sosiaalihuollon palveluita kehitetään luomalla Pirkanmaalle monialaisia sote-aluetiimejä ja erityisasiantuntijatiimejä. Tavoitteena on asukkaan ohjautuminen oikeisiin palveluihin sujuvasti ja oikea-aikaisesti toimivalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä.

Ikäihmisten palveluita kehitetään siten, että kotona asumisen edellytykset paranevat ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotiin tuotavien palveluiden ja kotikuntoutuksen avulla. Lisäksi luodaan yhteinen toimintamalli ikäihmisten toimintakyvyn laaja-alaiseen arviointiin.

Sosiaalihuollon palveluiden kehittämisen kärkinä ovat sosiaali- ja terveyskeskusten asiakassegmentointi, monipalveluasiakkaiden palveluiden kokonaisuuden koordinointi ja monialainen, vaikuttava palvelutarpeen arviointi.

Sosiaalihuollon kokonaisuuden muutosta tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalihuollon kehittämisohjelma. Siinä luodaan muun muassa yhteinen asiakassuunnitelma palvelutarpeen arvioinnin tueksi.

Lisätietoa:

  • Hankepäällikkö Milja Koljonen

    Milja Koljonen

    Tehtävänäni on vastata sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla. Teen tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n kanssa. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Pirkanmaalle.