Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka: Lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelija

| Sote-keskus

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Pirkanmaan liitossa on haettavana seuraava määräaikainen tehtävä:

Lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelija

määräaikaiseen työsuhteeseen ehdollisena 3.1.2022-31.12.2023 tai niin kuin mahdollista, toimialueenaan koko Pirkanmaa.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -täydennysrahoitushanketta. Täydennysrahoituksesta on tulossa päätös joulukuun aikana. Hankesuunnitelma saatavissa pyydettäessä lisätietojen antajalta.

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Suunnittelijan tehtävänä on valmistella Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus ohjelman lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen tähtäävää lastensuojelun kokonaisuutta yhteistyössä lapsi- ja perhepalveluiden koordinaattorien ja hankepäällikön kanssa. Tehtävänä on erityisesti lastensuojelun toimintakäytäntöjen yhdenmukaistaminen tavoitteena laadun ja vaikuttavuuden sekä saatavuuden vahvistaminen. PirSOTE-hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin sitä täydentäviin Pirkanmaan valtionavustushankkeisiin. Tehtävään kuuluu myös muut mahdolliset hankepäällikön määrittämät työtehtävät. Yhteistyökumppaneita ovat kuntien hanketyöntekijät ja ammattilaiset sekä muut sidosryhmät.

Hakijalta edellytetään

  • sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (L sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §)
  • lapsi- ja perhepalveluiden osaamista
  • hanketyön osaamista ja näyttöä peruspalveluiden kehittämisestä
  • kehittämisinnostusta, yhteistyökykytaitoja ja innovatiivisuutta

Eduksi luetaan aiemmin vastaavissa tehtävissä toimiminen. Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 13.12.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi/.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Eeva Halme (p. 044 4222246 tai eeva.halme@pirkanmaa.fi)

Lapsi- ja perhepalveluiden hankepäällikkö Erja Kovalainen (p. 044 4222014 tai erja.kovalainen@pirkanmaa.fi.

Kaikki artikkelit