Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelija, painopiste päihdetyö

| Sote-keskus

Pirkanmaan liitossa on uudelleen haettavana seuraava määräaikainen tehtävä. Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Pirkanmaan liitossa on uudelleen haettavana seuraava määräaikainen tehtävä:

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelija, painopiste päihdetyö

määräaikaiseen työsuhteeseen ehdollisena 3.1.2022-31.12.2023 toimialueenaan koko Pirkanmaa. Aloitusajankohdasta voidaan sopia erikseen.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi tulevaisuuden sote-keskus -täydennysrahoitushanketta (PirSOTE) ja se on osa sote-keskus -avovastaanottotoiminnan kehittämiskokonaisuutta.

Täydennysrahoituksesta on tulossa päätös joulukuun aikana. Toimipisteenä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Suunnittelijan tehtävänä on valmistella Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman päihdepalveluiden toimintakäytäntöjen uudistamiseen tähtäävää hankekokonaisuutta yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalveluiden projektipäällikön ja mielenterveyspalveluiden suunnittelijan kanssa. PirSOTE-hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin sitä täydentäviin Pirkanmaan valtionavustushankkeisiin.

Tehtävään kuuluvat myös muut mahdolliset hankepäällikön määrittämät työtehtävät. Työ tehdään yhteistyössä kuntiin palkattavien hanketyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hakijalta edellytetään

  • vähintään alempaa korkeakoulututkintoa
  • päihdepalveluiden toiminnan tuntemusta
  • näyttöä sote-peruspalveluiden kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta/juurruttamisesta
  • hanketyön osaamista
  • kehittämisinnostusta, yhteistyökykytaitoja ja innovatiivisuutta

Eduksi luetaan aiemmin vastaavissa tehtävissä toimiminen. Tehtävän vastaanottaminen mahdollisimman pian, kun hankkeen rahoitus varmistunut. Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 21.12.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi/.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Eeva Halme, p. 044 422 2246 tai eeva.halme@pirkanmaa.fi

Projektipäällikkö Kaija Saari p. 044 472 2628 tai kaija.saari@pshp.fi.

Kaikki artikkelit