Hyppää sisältöön

Uudistuksen tavoite on, että asiakas saa palvelut vastaanotolta sujuvasti ja oikea-aikaisesti

| Hanketiedote, Sote-keskus

Kuntien kehittäjät ovat nyt avainasemassa, kun uusia toimintamalleja kehitetään ja otetaan käyttöön.

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen toiminnallista muutosta valmistellaan parhaillaan Pirkanmaalla.

Hankepäällikkö Sari Mäkisen vetämä kokonaisuus sisältää avosairaanhoidon ja kuntoutuksen, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä suun terveydenhuollon kehittämisosiot.

- Muutos arjessa toteutetaan kunnissa. Kuntien kehittäjät ovat avainasemassa, kun uusia toimintamalleja kehitetään ja otetaan käyttöön, Sari Mäkinen sanoo.

- On ollut hienoa, että valmisteluun on voitu irrottaa kehittämisresurssia – kuten lääkäriä, hoitajaa, fysioterapeuttia, sosiaalityöntekijää ja muita arjen työntekijöitä.

Modernit tiimimallit käyttöön

Sari Mäkinen kertoo, että asiakkaan palveluja tukevat jatkossa entistä vahvemmin modernit tiimimallit. Palveluja kehitetään sen mukaan, onko kyse lyhyt- vai pitkäaikaisesta hoidon ja palvelun tarpeesta. Viimeksi mainitulle asiakasryhmälle halutaan erityisesti turvata se, että hoito jatkuu.

- Suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden ydinporukka tekee nyt tiiviisti kimpassa työtä kaikilla osa-alueilla. Valmistelussa pidetään tilannekatsauspalavereita, joissa kuullaan koko Pirkanmaan laajuudelta, miten edetään.

Erilaisissa työpajoissa asiantuntijat pohtivat tekemisen tapoja vertaiskehittämisen keinoin. Aiheina ovat esimerkiksi kehittämisen suunnittelu omassa kunnassa tai organisaatiossa, miten asiakkaan hoidon tarvetta arvioidaan, miten asiakas kohdataan, miten hoito jatkuu ja miten moniammatillinen tiimi toimii. Työpajojen aiheet rakentuvat sen tarpeen mukaan, mikä kentältä kuullaan. Hyvät käytännöt maakunnan eri alueilta otetaan käyttöön.

Suun terveyden, päihde- ja mielenterveyden palvelut

- Suun terveydenhuollon valmistelussa on meneillään samantyyppinen työtahto. Pidetään työpajoja ja kuntapalavereita. Keväällä pohditaan, miten suun terveydenhuollon ammattilaisten työnjakoa ja alueellista yhteistyötä kehitetään.

- Syksyllä kehittämisen kohteena on suun terveydenhuollon ja muiden sote-palveluiden yhteistyö. Pitkäaikaissairaiden suun terveys otetaan erityisesti huomioon. Toisaalta katsotaan myös, miten ongelmia voidaan hoitaa elintapaohjauksen tai eri asiantuntijoiden yhteistyön avulla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja varhaista puuttumista sote-keskuksissa.

- Konkreettisesti näitä palveluja kehitetään siten, että osaamista vahvistetaan kaikilla perustason työntekijöillä. Matalan kynnyksen palveluita kehitetään. Perus- ja erityistason yhtenäistämistä edistetään. Lisäksi parannetaan konsultaatiopalveluita sekä perustason palveluiden välillä että perus- ja erityistason välillä.

Valmistelussa nyt meneillään

 • On tutustuttu tiimimalleihin ja tehty kehittämisen prosessikuva. Jokainen organisaatio miettii toteuttamistapoja omalta osaltaan.
 • On mietitty, miten asiakkaat/kuntalaiset voisivat osallistua kehittämiseen.
 • Työpajat ovat myös vertaiskehittämisen väline: kuullaan, mitä muut tekevät.
 • Sparraustunnit, joihin voi osallistua vapaasti teemoittain.
 • Huhtikuussa lähtee kysely kuntiin: mitä oikeasti on lähtenyt tapahtumaan, mitä on toteutunut mittareitten valossa.
 • Kolme keskitettyä pikkutyöryhmää työstää toimintamalleja: fysioterapian suoravastaanottomalli, yhteinen pirkanmaalainen hoidontarpeen arviointiohje ja pitkäaikaissairauksien seurantaohje
Klikkaa kuvaa niin saat esiin tarkemman kuvan.

Miten asiakas hyötyy:

 1. Asiakas saa hoidon ja palvelun määritetyssä tavoiteajassa.
 2. Sähköisten palvelujen ja asiointikanavien käyttö lisääntyy merkittävästi.
 3. Yhä useampi ongelma ja palvelutarve ratkeaa ensimmäisellä yhteydenotolla.
 4. Asiakkuuksien segmentointi on käytössä ja palvelun käyttö on sujuvaa asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmasta.
 5. Kansansairauksien hoito standardoitu, laatu ja vaikuttavuus paranevat.
 6. Asiakaslähtöinen, systemaattinen palveluiden kehittäminen toteutuu joka sote-keskuksessa.
 7. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sujuva yhteistyö vähentää ylihoitoa, päällekkäistä
  työtä ja kustannuksia.

Lue lisää perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan uudistamisesta tämän linkin takaa.

Lisätietoa:

Kuva: Mostphotos

Kaikki artikkelit