Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-palvelut ja niitä tukeva rakenne uudistetaan. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset, sujuvat palvelut kaikkialla maakunnassa.

Sote-uudistuksessa parannetaan peruspalveluita. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus tehdään kaikkialla Suomessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille pääset tästä linkistä.

Pirkanmaan liiton hankkeet linkittyvät läheisesti hyvinvointialuevalmisteluun. Käynnissä on Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (lyhenteenä PirSOTE) ja Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke (lyhenteenä PirKOTI). PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeet siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Palvelut edellä

Suomeen syntyy uudistuksen myötä laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Niistä asiakas saa palveluja sujuvasti. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sote-palvelut kaikille.

Uudistuksessa otetaan käyttöön monenlaisia digi- ja mobiilipalveluja. Viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä laajennetaan. Lisäksi painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Lisätietoa saat tämän linkin takaa sote-uudistuksen valtakunnallisilta sivuilta. Linkki on soteuudistus-verkkosivun etusivulle.

Sote-palvelujen ja hyvinvointialueen yhteinen kehittäminen on jo alkanut maakunnassamme. Pirkanmaan liitto on Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen hanketoimisto. Kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat hankkeita. Valmistelijatiimiin on rekrytoitu maakunnasta eri alojen ammattilaisia.

Sote-uudistuksen visio. Vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä. Monialaiset perustason palvelut kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Tämä pitää sisällään seuraavat: palvelut yhdestä paikasta, tukena eri alojen ammattilaiset, ilta- ja viikonloppuvastaanottoja, mobiilit omahoitopalvelut, digitaaliset asiointipalvelut sekä seitsemässä vuorokaudessa hoitoon.
Sote-uudistuksen visio. Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Miten uudistus rahoitetaan

Pirkanmaalle on myönnetty kesällä 2020 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toteuttamiseen 5 921 081 euroa ja sen täydentämiseen 2021 joulukuussa 11 926 750 euroa. Pirkanmaan liitto hallinnoi hanketta vielä tämän vuoden, jonka jälkeen se siirtyy hyvinvointialueelle. Siirto edellyttää vielä rahoittajan hyväksynnän. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeelle on myönnetty 2 538 000 euroa vuosille 2022–2023. Kunnat toimivat tänä vuonna osatoteuttajina näissä molemmissa hankkeissa.

Rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanketta valvotaan ja ohjataan ministeriöistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aluehallintovirasto hoitaa hankkeelle tulevia maksatuksia. Hankkeen toteutumista valvotaan sille asetettujen kriteereitten mukaan.

Hanketoteuttajat antavat uudistusvalmisteluun myös henkilöstönsä työpanosta.

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta. Hankkeen aikana syntyviä materiaaleja tallennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Innokylä-alustaan.

Lisätietoa: