Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-palvelut ja niitä tukeva rakenne uudistetaan. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset, sujuvat palvelut kaikkialla maakunnassa.

Sote-uudistuksessa parannetaan peruspalveluita. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus tehdään kaikkialla Suomessa.

Pirkanmaalla uudistusta valmistellaan kahta väylää pitkin. Käynnissä on Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (lyhenteenä PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea -hanke (lyhenteenä KOMAS). Näiltä verkkosivuilta saat yleiskuvan siitä, mikä uudistus on ja millaisia muutoksia sote-palveluissa tavoitellaan. Kunnat viestivät asukkailleen hankevalmistelun aikana palveluista ja niiden kehittämisestä tarkemmin.

Palvelut edellä

Suomeen syntyy uudistuksen myötä laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Niistä asiakas saa palveluja sujuvasti. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sote-palvelut kaikille.

Uudistuksessa otetaan käyttöön monenlaisia digi- ja mobiilipalveluja. Viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä laajennetaan. Lisäksi painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Rakenteiden kehittäminen

Sote-palveluihin liittyviä rakenteita lähdetään kehittämään sen jälkeen, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa mahdollisesti loppukeväästä 2021. Suomeen tulee itsehallinnollisia hyvinvointialueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Vaaleilla valittu aluevaltuusto päättää lähivuosina palveluiden järjestämisestä.

Sote-uudistus valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.

Lisätietoa saat tämän linkin takaa sote-uudistuksen valtakunnallisilta sivuilta. Linkki on soteuudistus-verkkosivun etusivulle.

Lue lisätietoa sote-uudistuksesta tämän linkin takaa.

Lue lisätietoa rakenneuudistuksesta tämän linkin takaa.

Näin uudistus etenee

Aikajanassa esitetään uudistuksen eri vaiheet.

Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet aloittavat työnsä lainsäädännön valmistuttua ja tultua voimaan. Tämä tapahtuu kesällä 2021. Pirkanmaan liiton hallinnoimat hankkeet päättyvät viimeistään vuonna 2022. Aluevaalit pidetään vuoden 2022 alussa. Vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa työnsä maaliskuussa 2022. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille tammikuun alussa 2023.

Sote-palvelujen ja hyvinvointialueen yhteinen kehittäminen on jo alkanut maakunnassamme. Pirkanmaan liitto on Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja rakenneuudistuksen valmistelun hanketoimisto. Kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat hanketta. Valmistelijatiimiin on rekrytoitu maakunnasta eri alojen ammattilaisia.

Tämän linkin kautta pääset katsomaan valmistelijoiden tietoja.

Sote-uudistuksen visio. Vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä. Monialaiset perustason palvelut kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Tämä pitää sisällään seuraavat: palvelut yhdestä paikasta, tukena eri alojen ammattilaiset, ilta- ja viikonloppuvastaanottoja, mobiilit omahoitopalvelut, digitaaliset asiointipalvelut sekä seitsemässä vuorokaudessa hoitoon.
Sote-uudistuksen visio. Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Miten uudistus rahoitetaan

Pirkanmaalle on myönnetty kesällä 2020 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toteuttamiseen 5 921 081 euroa ja Sote-rakenneuudistus -hankkeelle 9 329 760 euroa.

Rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanketta valvotaan ja ohjataan ministeriöistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aluehallintovirasto hoitaa hankkeelle tulevia maksatuksia. Hankkeen toteutumista valvotaan sille asetettujen kriteereitten mukaan.

Hanketoteuttajat antavat uudistusvalmisteluun myös henkilöstönsä työpanosta.

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta. Hankkeen aikana syntyviä materiaaleja tallennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Innokylä-alustaan.

Lisätietoa: