Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-palvelut ja niitä tukeva rakenne uudistetaan. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset, sujuvat palvelut kaikkialla maakunnassa.

Sote-uudistuksessa parannetaan peruspalveluita. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus tehdään kaikkialla Suomessa.

Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti 1.7.2021 ja väliaikainen toimielin piti samana päivänä kokouksensa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille pääset tästä linkistä.

Pirkanmaan liiton hankkeet linkittyvät läheisesti hyvinvointialuevalmisteluun. Käynnissä on Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (lyhenteenä PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea -hanke (lyhenteenä KOMAS).

Palvelut edellä

Suomeen syntyy uudistuksen myötä laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Niistä asiakas saa palveluja sujuvasti. Tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sote-palvelut kaikille.

Uudistuksessa otetaan käyttöön monenlaisia digi- ja mobiilipalveluja. Viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä laajennetaan. Lisäksi painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Lisätietoa saat tämän linkin takaa sote-uudistuksen valtakunnallisilta sivuilta. Linkki on soteuudistus-verkkosivun etusivulle.

Lue lisätietoa sote-uudistuksesta tämän linkin takaa.

Lue lisätietoa rakenneuudistuksesta tämän linkin takaa.

Sote-palvelujen ja hyvinvointialueen yhteinen kehittäminen on jo alkanut maakunnassamme. Pirkanmaan liitto on Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja rakenneuudistuksen valmistelun hanketoimisto. Kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat hanketta. Valmistelijatiimiin on rekrytoitu maakunnasta eri alojen ammattilaisia.

Tämän linkin kautta pääset katsomaan valmistelijoiden tietoja.

Sote-uudistuksen visio. Vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä. Monialaiset perustason palvelut kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Tämä pitää sisällään seuraavat: palvelut yhdestä paikasta, tukena eri alojen ammattilaiset, ilta- ja viikonloppuvastaanottoja, mobiilit omahoitopalvelut, digitaaliset asiointipalvelut sekä seitsemässä vuorokaudessa hoitoon.
Sote-uudistuksen visio. Kuva: sosiaali- ja terveysministeriö

Miten uudistus rahoitetaan

Pirkanmaalle on myönnetty kesällä 2020 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toteuttamiseen 5 921 081 euroa ja Sote-rakenneuudistus -hankkeelle 9 329 760 euroa.

Rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanketta valvotaan ja ohjataan ministeriöistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aluehallintovirasto hoitaa hankkeelle tulevia maksatuksia. Hankkeen toteutumista valvotaan sille asetettujen kriteereitten mukaan.

Hanketoteuttajat antavat uudistusvalmisteluun myös henkilöstönsä työpanosta.

Alla olevista linkeistä saat lisätietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta. Hankkeen aikana syntyviä materiaaleja tallennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Innokylä-alustaan.

Lisätietoa: