Hyppää sisältöön

Ota yhteyttä

Täältä näet Pirkanmaan liiton sote-hankevalmistelussa työskentelevät henkilöt.

Johtajat

Henkilökunta aakkosjärjestyksessä

Assistentti (PirSOTE-hanke) Heli Kaarre

Teen hankeviestintää Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE-hanke). Koordinoin hankkeen viestintää, tuotan viestintäaineistoja sekä päivitän sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin. Lisäksi avustan hankkeen valmistelijoita toimintamallien kuvaamisessa.

Hankepäällikkö Milja Koljonen

Milja Koljonen

Tehtävänäni on vastata sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla. Teen tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n kanssa. Tavoitteena ovat yhtenäiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut Pirkanmaalle.

Hankepäällikkö Erja Kovalainen

Vastaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (Lape) toiminnallisen muutoksen kokonaisuudesta. Keskiössä on maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien kehittäjätiimien, asiantuntijaverkostojen, yhteistyöhankkeiden sekä asukkaiden kanssa.

Projektiasiantuntija (KOMAS-hanke) Markus Lappi

Työskentelen projektiasiantuntijana KOMAS-hankkeessa, jossa tehtävänäni on viestintäalustan rakentaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sote-hankkeiden henkilöstön käyttöön. Työparinani toimii Tatu Hirvelä ja vastaamme etenkin alustan teknisestä toteutuksesta ja käyttökoulutuksesta.

Suunnittelija Jaana Mäenpää

Valmistelen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta- ja kehittämisyksikköä. Yksikkö valvoo asiantuntevasti ja kattavasti kaikkia sote-palveluntuottajia. Lisäksi yksikkö kerää ja jakaa palvelutuottajien hyviä käytäntöjä ja varmentaa osaltaan palveluiden laatua ja turvallisuutta.

Hankepäällikkö Birgitta Niskanen

Autan ottamaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita kunnissa. Tämä tapahtuu yhteistyössä monialaisten yhteistyökumppaneiden ja verkostotoimijoiden kanssa. Tehtävänäni on auttaa ja tukea sote-keskuksia ja kuntien kehittäjätiimejä digitalisaation muutoksessa (muutosjohtamisessa).

Projektipäällikkö, apulaisylihammaslääkäri (Tampereen kaupunki) Eero Raittio

Vastaan suunterveydenhuollon maakunnallisesta koordinaatiosta. Tavoitteenamme ovat kustannusvaikuttavat suunterveydenhuollon palvelut. Pääsemme niitä kohti toimivalla maakunnallisella yhteistyöllä sekä jakamalla hyviä käytäntöjä.

Projektipäällikkö Kaija Saari

Työskentelen projektipäällikkönä vastuualueenani mielenterveys- ja päihdepalvelut. Erityisenä kehittämisen kohteina ovat matalankynnyksen palvelut, osaamisen lisääminen sekä konsultaatioiden kehittäminen. Toimin yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen toimijoiden sekä muun kehittäjäverkoston kanssa.

Projektipäällikkö Tuukka Salkoaho

Tuotannon rakenteiden mallinnus sekä perustettavan hyvinvointialueen ja Pirkanmaan kuntien välinen yhdyspintatyö, siinä ovat keskeisimmät valmisteluvastuuni. Tavoitteenani on siis luoda mallit, jotka tukevat yhdenvertaista palvelujen saatavuutta sekä organisaatioiden välistä saumatonta yhteistyötä.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.

Suunnittelija Tuija Vuolle

Työskentelen suunnittelijana perusterveydenhuollon avosairaanhoidon asiakaslähtöisten toimintamallien uudistamisen parissa. Työhön sisältyvät monipuoliset kehittämistehtävät, joita tehdään yhteistyössä Pirkanmaan kuntien hanketyöntekijöiden, sote-johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa.