Hyppää sisältöön

Akaassa asiakasta ei luukuteta – Urjalan vastaanottotoiminnan pilotin myötä hoitoon pääsee nyt alle 7 vuorokaudessa

| Hanketiedote, Yleinen

Akaassa on valmistauduttu uuden hyvinvointikeskuksen avaamiseen vauhdilla.

Akaassa rakennetaan parhaillaan kesällä 2021 aukeavaa uutta hyvinvointikeskusta, jossa toimitaan jo ennakkoon pilotoiduilla uusilla vastaanottotoiminnan, aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen moniammatillisilla toimintamalleilla.

Uusi hyvinvointikeskus ei ole kuntalaisen kannalta vain uusi, Akaan alueen kolme terveysasemaa yhdistävä rakennus, vaan sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava keskus, jossa vanhoja toimintamalleja tuuletetaan huolella. Tavoite on palvella kuntalaisia entistä paremmin. Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa toteutetuissa pilottihankkeissa on jo ennakkoon kokeiltu käytännössä uusia toimintamalleja ja luotu moniammatillisia yhteistyörakenteita sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.

- Kehityshankkeissa ja pilotoinnissa avainsanoja ovat olleet yhteistyö ja kokeilu. Tärkeintä oli ennakkoluulottomuus: emme odottaneet tietynlaista lopputulosta vaan halusimme testata erilaisia uusia ideoita ja nähdä, millaisiin tuloksiin ne johtavat. Kokeilimme rohkeasti ja se kannatti, kertoo Akaan ja Urjalan kuntien perusturvajohtaja Elina Anttila.

Urjalan terveyskeskuksen pilotti vauhditti vastaanottoajan saamista merkittävästi

Yksi menestyneimmistä kokeiluista oli Urjalan terveyskeskuksessa toteutettu pilottihanke, jossa löydettiin toimiva vastaanottomalli. Tulokset puhuvat puolestaan, sillä vastaanottoajan saaminen terveyskeskuksesta lyheni yli 42 vuorokaudesta alle 7 vuorokauteen vain kahden kuukauden pilotin aikana.

- Vastaanottotoiminnan uudessa tiimimallissa hoitaja ja lääkäri muodostavat tiiviisti yhteistyötä tekevän työparin, jolloin hoitajan rooli kuntalaisen yhteyshenkilönä korostuu. Toimintamallilla saavutetut merkittävästi lyhemmät jonot palvelevat kuntalaisten nopeamman hoidonsaannin lisäksi myös henkilöstön työhyvinvointia, kun työ keskittyy mielekkäämpään asiakastyöhön jonon hallinnan sijaan. Tämän Urjalassa toimivaksi todettu malli laajennetaan uuden hyvinvointikeskuksen myötä myös Akaan kaupungin alueelle, Anttila kertoo.

Hyvinvointikeskuksessa yhdistyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen moniammatillisia toimintamalleja pilotoitiin ennakkoon.

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan lisäksi Akaassa vahvistettiin aikuissosiaalityön asiakasohjauksen käytäntöjä sekä moniammatillista yhteistyötä. Perhekeskuksen puolella taas pilotoitiin moniammatillisia toimintamalleja pelko- ja ahdistusoireiden lasten sekä ensisynnyttäjien tukemiseksi. Piloteissa toimiviksi koettuja käytäntöjä jatketaan uudessa hyvinvointikeskuksessa.

- Hyvinvointikeskuksessa yhdistyvät terveyskeskuspalveluiden lisäksi myös sosiaalipalvelut, jolloin moniammatilliset toimintamallit on tärkeä omaksua ennakkoon ja purkaa aiempia siiloja. Luomme toimintamallia, jossa asiakkaan eteen tehdään kokonaisvaltaista työtä yhteistyössä, eikä häntä luukuteta terveys- ja sosiaalipalveluiden välillä. Myös ennaltaehkäisevä työ, mm. perhekeskuksessa, on avainasemassa, Anttila jatkaa.

Anttila on erittäin tyytyväinen kehityshankkeisiin ja katsoo luottavaisin mielin tulevaa kohti. Ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttäminen kehityshankkeissa oli hänestä erinomainen ratkaisu, sillä se varmisti aikataulussa pysymisen sekä toi tekemiseen vauhtia, uusia ideoita laatikon ulkopuolta ja näkemystä palveluiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Tulevaisuudessa Akaassa ja Urjalassa halutaan vahvistaa myös sähköisiä palveluita, jotta ne saadaan vietyä entistä lähemmäs kuntalaista.

- Kuntalaisen ei aina tarvitse tulla meidän luoksemme. Kaiken kehitystyömme lähtökohtana on muutenkin kuntalaisnäkökulma: miten heille saadaan parempaa, nopeampaa, moniammatillisempaa ja laadukkaampaa palvelua, Anttila tiivistää.

Lisätiedot:
Elina Anttila, perusturvajohtaja, Akaan ja Urjalan kunnat, p. 040 335 4270 / elina.anttila@akaa.fi
Antti Alho, senior partner, Nordic healthcare Group (NHG), p. 040 534 6658 / antti.alho@nhg.fi

Katso tiedote kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit