Hyppää sisältöön

Apua helpommin kuin päihteitä

| Sote-keskus, Yleinen

Pirkanmaalla on lähdetty vahvistamaan peruspalveluiden mielenterveys- ja päihdeosaamista sekä viemään matalan kynnyksen palvelua sinne, missä kaikki nuoret kohdataan – KOULUIHIN.

Pirkanmaalaisen kokemusasiantuntijan, Fanny Nortamon, tulevaisuudentoive - apua saisi helpommin kuin päihteitä - pysäytti kokeneenkin päihdetyöntekijän. Otimme Pirkanmaalla tämän haasteen vastaan ja aloimme suunnitella uudenlaista työskentelymallia osaksi opiskeluhuoltopalvelua. Tavoitteena on tarjota nuorelle apua oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä hänen omassa arkiympäristössään.

Hätä tämänhetkisestä nuorten voinnista on Pirkanmaalla yhteinen. Lisääntynyt tuen ja hoidon tarve on ruuhkauttanut nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikilla tasoilla. Tilannetta on ennestään kuormittanut koronaepidemia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden resurssivaje. Tämä käy ilmi myös kuntakartoituksessa, joka toteutettiin viime keväänä. Kartoitukseen osallistui Pirkanmaalta 16 kuntaa. Vaikka väestörakenne kuntien kesken eroaa ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut on toteutettu eri tavalla, painivat kunnat hyvin samanlaisten haasteiden kanssa.

Haastetta tuottaa se, että palvelut ovat pirstaleisia. Niitä on perustettu johonkin tiettyyn todettuun tarpeeseen, mutta yhteensovittaminen jo olemassa olevien palveluiden kanssa on jäänyt vaillinaiseksi. Tämä teettää päällekkäistä työtä, asiakkaan pompottelua palvelusta toiseen ja haastaa avun oikeaan aikaan saamisen. Nuoret ohjautuvat nyt palveluiden piiriin vasta hyvin haasteelliseksi kehittyneiden ongelmien kanssa.

Monet nuoret kokevat, että apua ei saa, vaikka sitä uskaltaisi pyytää. Sote-uudistus antaakin aiempaa suuremman mahdollisuuden kehittää yhdessä toimintaa. Tällöin hyödynnetään jo olemassa olevia toimivia käytänteitä sekä kehitetään myös jotain aivan uutta.

Pirkanmaalla on lähdetty vahvistamaan peruspalveluiden mielenterveys- ja päihdeosaamista sekä viemään matalan kynnyksen palvelua sinne, missä kaikki nuoret kohdataan – KOULUIHIN. Kuntien toimijoista koostuvassa kehittäjäryhmässä olemme kehittäneet toimintamallin opiskeluhuoltoon. Malli on saanut nimen Elämä edessä Pirkanmaa. Kyseessä on tiimimalli, joka tuo myös psykiatrista osaamista osaksi opiskeluhuoltopalveluita. Tiimin toiminta on tarkasti strukturoitu, mikä mahdollistaa monialaisen asiantuntijuuden nuorten hyväksi.

Vuonna 2022 lähdemme pilotoimaan Elämä edessä Pirkanmaa -toimintamallia. On ollut huikeaa kuulla monen kunnan kiinnostus pilotointia kohtaan!

Tietoa kirjoittajasta:

Kuva: Kuvituskuva / Mostphotos

Kaikki artikkelit