Hyppää sisältöön

Arvioinnin aika

| Blogi, Yleinen

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista PirSOTE-kehittämistä on takana kahden vuoden verran ja edessä reilu vuosi. Keväällä liittyi joukkoon Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke (PirKOTI).

Tämän työn tavoitteena on tukea hyvinvointialueen valmistelua, palveluiden yhteensovittamista yhdenmukaisin toimintamallein, integraatiota ja ensi vuonna uuden organisaation toteuttamista.

PirSOTEn aloittaessa muistissa oli hyvin edellisen hallituksen sote-uudistuksen pohdinnat, ja usko siihen, että nyt mennään toteutukseen, oli todella heikko. Tämän vuoksi PirSOTEn alku lähti hyvin kuntakohtaisella ajattelulla, esimerkiksi miten kunnassamme kehitetään palveluiden saatavuutta, monialaista yhteistyötä ja niin edelleen. Hyvä näin, kun tällä luotiin pohja yhteiskehittämiselle, jota sparrattiin laajoissa yhteisissä Teams-työpajoissa. Olenkin useasti todennut, että ilman koronaa meillä ei olisi kehittynyt näin laaja-alainen kehittämisen osallisuuden kulttuuri, kuin mitä viime vuosina on voitu toteuttaa. Parhaimmillaan yli 200 asiantuntijaa on ollut linjoilla pohtimassa yhteistä kehittämisen suuntaa ja uusia toimintamalleja.

Miten olemme onnistuneet?

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on tiivis raportointivelvollisuus: ensin kuukauden välein ja nyt kahden kuukauden välein sekä itsearviointi puolivuosittain. Tekemiselle on saatu vahva tuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), joka myös arvioi hankkeen etenemistä sekä kansallisesti että aluetasolla. Lisäksi rahoittaja on teettänyt ulkoisen arvioinnin, joka julkaistiin kesäkuussa.

Sisällöllisesti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma on nähty tärkeäksi ja tarpeisiin kohdistuvaksi, joskin ohjelmassa on luotu liian iso kokonaisuus lyhyessä ajassa toteutettavaksi. Isojen muutosten suunnittelu sekä implementointi vie aikaa ja edellyttää vahvaa sitoutumista. Kehittäminen on painottunut enemmän terveyspalveluihin ja tämä on ihan ymmärrettävää, kun taustalla on valmistautuminen tulevaan hoitotakuuseen. Kansallisella tasolla digitaalisten palveluiden käyttö ja etäkäyntien määrä oli ensin kasvanut, mutta nyt se on jonkin verran laskusuunnassa, kun korona-ajasta on vaiheittain siirrytty normaaliin toimintaan.

Kokonaisuudessaan tulosten ja vaikutusten arviointi on vielä aikaista. Kuitenkin oma kokemukseni on, että PirSOTE ei ole pelkästään hanke, joka alkaa ja päättyy. Sen kautta on syntynyt verkostot jatkuvalle yhteiskehittämiselle, jota hyvinvointialue tulee tarvitsemaan onnistuakseen tehtävässään.

Kaikki artikkelit