Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka: Lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelija (painopisteenä opiskeluhuolto)

| Sote-keskus, Yleinen

Tehtävänä on valmistella lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen tähtäävää opiskeluhuollon kokonaisuutta yhteistyössä muiden lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelijoiden ja hankepäällikön kanssa.

Pirkanmaan liitossa on haettavana seuraava määräaikainen tehtävä:

Lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelija

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2022-31.12.2022 tai niin kuin mahdollista, toimialueenaan koko Pirkanmaa. Tehtävä jatkuu mahdollisesti vuoden 2023 loppuun, mikäli eduskunta hyväksyy rahoituksen siirron Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -täydennysrahoitushanketta. Hankesuunnitelma saatavissa pyydettäessä lisätietojen antajalta.

Haku kohdennetaan Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Suunnittelijan tehtävänä on valmistella Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen tähtäävää opiskeluhuollon kokonaisuutta yhteistyössä muiden lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelijoiden ja hankepäällikön kanssa. Tehtävänä on erityisesti selkiyttää opiskeluhuoltopalveluiden ja muiden perhekeskus- ja sotepalveluiden sekä erityistason prosesseja / yhteistyötä. PirSOTE-hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin sitä täydentäviin Pirkanmaan valtionavustushankkeisiin. Tehtävään kuuluu myös muut mahdolliset hankepäällikön määrittämät työtehtävät.

Yhteistyökumppaneita ovat kuntien hanketyöntekijät ja ammattilaiset sekä muut sidosryhmät.

Hakijalta edellytetään

  • sosiaali- tai terveydenhuollon maisterin tutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • opiskeluhuollon osaamista
  • kehittämisinnostusta ja -osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja

Eduksi luetaan aiemmin vastaavissa tehtävissä toimiminen. Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 31.1.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi/.

Lisätietoja:

Lapsi- ja perhepalveluiden hankepäällikkö Erja Kovalainen, p. 044 4222014 tai erja.kovalainen@pirkanmaa.fi
Hankejohtaja Eeva Halme p. 044 4222246 tai eeva.halme@pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit