Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka: Määräaikainen resurssisuunnittelijan tehtävä (PirSOTE-hanke)

| Yleinen

Haku kohdennetaan ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstölle.

Pirkanmaan liitossa on avoinna

Määräaikainen resurssisuunnittelijan tehtävä (PirSOTE-hanke)

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman yhtenä tavoitteena on Pirkanmaalla kehittää henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista.  Tähän liittyen on meneillään pilotti, jossa kehitetään palvelutarvelähtöistä keskitettyä työvuorosuunnittelua valituissa pilottiyksiköissä.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi rakenneuudistusta (PirSOTE-hanke) ja henkilöstöasioiden tiimiä. Työskentely tapahtuu etä- ja lähityönä sekä paikan päällä pilottikunnissa.

Tehtävä sisältää pilottiin valittujen toimintayksiköiden palvelutarvelähtöisen keskitetyn työvuorosuunnittelun yhteistyössä kuntapilottitiimin resurssisuunnittelijoiden ja pilottiyksiköiden lähiesihenkilöiden kanssa.

Resurssisuunnittelijan työsuhde on ajalle 1.8.-31.12.2022. Työsuhteen mahdollinen jatkuminen vuoden 2023 loppuun ja siirtyminen hyvinvointialueelle ratkeaa myöhemmin.

Haku kohdennetaan ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstölle.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsomme työkokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja resurssienhallinnan tehtävistä tai vastaavista tehtävissä toimimisen toisella toimialalla, esimerkiksi logistiikan, kaupan tai henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Edellytämme hakijalta:

  • osaamista ja ymmärrystä henkilöstövoimavarojen palvelutarvelähtöisestä suunnittelusta
  • kykyä ajatella toiminnan vaatimusten, käytössä olevan osaamisen ja taloudellisten voimavarojen yhteensovittamisen kautta isompia resurssikokonaisuuksia
  • hyvää Titania-työvuorosuunnitteluohjelmiston käyttötaitoa
  • hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja hyvää Excel-ohjelmiston käyttötaitoa
  • kykyä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi
  • hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja loogista ajattelukykyä

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kiinteää ja avointa yhteistyötä kuntapilotin koordinoinnista vastaavan projektipäällikön ja resurssisuunnittelijoiden sekä pilottikuntien lähiesihenkilöiden kanssa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta. Palkkaus on STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+ CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 1.6.2022. klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Sähköpostiin maininta " resurssisuunnittelija". 

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi

Lisätietoja:

Hankejohtaja Eeva Halme p. 044 422 2246 eeva.halme@pirkanmaa.fi 
Projektipäällikkö Heta Periviita p. 040 133 7918 heta.periviita@pirha.fi

Kaikki artikkelit