Hyppää sisältöön

Avoinna kaksi työpaikkaa: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelutuotannon palvelutieto ja -kuvaus -suunnittelija

| Sote-keskus, Yleinen

Haku kohdennetaan ensisijaisesti Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle. Myös ulkopuoliset hakijat huomioidaan.

Pirkanmaan liitossa on haettavana kaksi määräaikaista tehtävää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelutuotannon palvelutieto ja -kuvaus -suunnittelijoita (2 paikkaa)

Avoinna on kaksi paikkaa, joihin toiseen etsimme suunnittelijaa, jolla on saavutettavan verkkoviestinnän tuntemusta ja toiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2022 - 31.12.2022 saakka toimialueenaan koko Pirkanmaa.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -valtionavustushanketta. Hankesuunnitelma on saatavissa pyydettäessä lisätietojen antajalta. PirSOTE- hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin sitä täydentäviin Pirkanmaan valtionavustushankkeisiin. Toimipisteenä on Pirkanmaan liitto.

Haku kohdennetaan ensisijaisesti Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle. Myös ulkopuoliset hakijat huomioidaan.

Suunnittelijan tehtävänä on toteuttaa Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen uudistamisen tähtäävää hankekokonaisuutta yhteistyössä digitalisaation hankepäällikön kanssa.

Suunnittelijan ensisijaisena tehtävänä on kehittämistoiminnan kautta muuttuvien ja yhdentyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon Pirkanmaan laajuisesti sekä tietojen ylläpitäminen.

Tehtävään kuuluvat myös muut mahdolliset hankepäällikön määrittämät työtehtävät. Työ tehdään yhteistyössä kuntiin palkattavien hanketyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hakijalta edellytetään

  • vähintään alempaa korkeakoulututkintoa
  • sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laaja-alaista tuntemusta ja kokonaisuuksien ymmärrystä
  • selkeää viestinnän ja verkkoviestinnän osaamista sekä sujuvaa tietoteknistä osaamista
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja organisointiosaamista
  • kehittämisinnostusta, yhteistyökykytaitoja ja innovatiivisuutta
  • aikaisempi hanketyö katsotaan eduksi

Tehtävän vastaanottaminen mahdollisimman pian. Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 10.2.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B 33100 Tampere, https://www.pirkanmaa.fi/.

Lisätietoja:

Digitalisaation hankepäällikkö Birgitta Niskanen puh. 044 422 2251 / birgitta.niskanen@pirkanmaa.fi
Hankejohtaja Eeva Halme puh. 044 4222246 / eeva.halme@pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit