Hyppää sisältöön

Digitaalisten palveluiden käyttöönotto parantaa palveluiden saatavuutta

| Blogi, Yleinen

Sote-keskuksista asiakkaat voivat saada entistä laajemman palveluvalikoiman digitaalisten kanavien kautta.

Digitaalisten palveluiden rakentamisella tavoitellaan julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on rakentaa helppokäyttöisiä ja turvallisia digitaalisia ratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaalle monenlaista hyötyä.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisen palveluiden tuottajia tarjoamaan palveluita myös digitaalisesti. Laki ei määritä minimiä. Luultavasti sitä ei koskaan edes tarvitse määrittää, koska sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin osittain covid19 -viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi.

Pirkanmaalla sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa 15 kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta. Rakennamme yhdessä muiden hankekokonaisuuksien asiantuntijoiden ja kuntatoimijoiden kanssa maakuntaan yhtenäisiä digitaalisia palvelupolkuja.

Palvelujen saatavuutta yhtenäistetään

Tavoitteena on, että sote-keskuksista asiakkaat voivat saada entistä laajemman palveluvalikoiman digitaalisten kanavien kautta. Muutoksella tavoitellaan toiminnallista muutosta, jossa asiakkaat voivat asioida sote-palveluissa vuorokaudenajasta riippumatta.

Tavoitteena on yhtenäistää ja integroida jo olemassa olevia digitaalisia palveluratkaisuja ja saada kaikki Pirkanmaan kunnat mukaan ottamaan käyttöön OmaOlo-palvelualusta. Se sisältää valmiita digitalisaatiota tukevia palveluratkaisuja ja -malleja, joita kunnan sote-palveluverkossa voidaan laajasti hyödyntää.

Kuntalaisille tarjotaan digitaalisia palvelupolkuja. Ne ovat ammattilaisten rakentamia itse- ja omahoitopolkuja, laadukkaita ja näin turvallisia käyttää. Osassa näitä polkuja kuntalainen voi kohdata chatbot-robotin, joka osaa antaa neuvoja ja ohjeita. Näiltä poluilta kuntalainen voi löytää tietoa, jonka avulla edistää omaa tai lähimmäisensä terveyttään tai tarkastella omahoitopolulla hyvinvoinnin tilaansa.

Tarjolla on myös erilaisia digitaalisia kanavia, joiden avulla ottaa yhteyttä palveluihin, perinteisen puhelimen rinnalla. Uusia palveluita voivat olla oirearviopolut, chat ja sähköinen ajanvaraus. Jotain digitaalista kanavaa pitkin voi ottaa yhteyttä jopa 24/7. Kun palvelut ovat avoinna, ammattilainen ottaa yhteyttä kuntalaiseen.

Perinteisen käynnin tilalle etäkäynti

Perinteisen käynnin tilalle voidaan tarjota käynti etänä. Etänä tapahtuva palvelukohtaaminen voi toteutua monien eri ammattilaisten tarjoamissa palveluissa.

Etätapaaminen voi rakentua myös perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon ammattilaisten luokse. Ammattilaiset voivat ohjata asiakkaita omahoitopoluille tai digitaalisille hoitopoluille.

Digitaaliset kanavat tuovat ammattilaisen ja kuntalaisten väliseen viestintään paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Etänä tapahtuvassa kohtaamisessa sanaton viestintä saattaa jäädä kokonaan pois. Tämä voi olla haaste, kun viestinnän aistikokemus jää kuulon varaan.

Digikanavissa vaaditaan tietoturvaa, saavutettavaa ja ajantasaista viestintää

Digikanavien kautta voidaan nopeasti saavuttaa suuriakin määriä ihmisiä. Lisäksi kirjallista, saavutettavuusvaatimusten mukaista, informatiivista viestiä tulee nopeasti kuntalaisten saataville.

Digipalveluiden tuottamisessa on tärkeää huomioida kuntalaisen vahva tunnistautuminen. Tällöin ammattilainen saa varman tiedon siitä, että asioi oikean ihmisen kanssa. Digitaalisen palveluiden kautta tapahtuvassa viestinnässä pitää kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja salassapitovelvoitteeseen – myös kuntalaisen itsensä.

Tasapuolisten palveluiden tuottamiselle haasteena ovat kuntalaisten käyttämät viestintävälineet tai niiden puute, osaamisen taso, sekä osittain myös käytössä olevat verkkoyhteydet.

Digitaalisten kanavien kautta tuotetun informaation tulva voi ajoittain olla kuormittavaa. Siksi niiden kautta toteutettavan viestinnän tulee olla laadukasta ja ajantasaista.

Digitaalisen viestintäkanavien ehdoton vahvuus on myös se, että niiden avulla voimme helposti luoda erilaisia verkostoja. Lisäksi voimme pitää yhteyttä lähimmäisiimme, mikä korostuu nyt koronapandemian aikana.

Digi tuo ihmiset lähemmäs toisiaan – pitäkää yhteyttä lähimmäisiinne!

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit