Hyppää sisältöön

Henkilöstön tiedontarve kasvaa muutoksessa

| Sote-keskus, Yleinen

Tämän jutun kautta voit ladata henkilöstölle tehdyn tietopaketin.

Hyvinvointialueen HR-asioita valmistellaan parhaillaan tiiviillä tahdilla. Kevään aikana kuukausittain pidetyssä henkilöstöfoorumissa on käyty läpi valmistelun etenemistä yhdessä henkilöstönedustajien kanssa. Pirkanmaan liiton hanketoimistosta on lähtenyt organisaatioiden kirjaamoihin sekä maakunnan viestintävastaaville materiaalipaketti. Siinä kerrotaan hyvinvointialuevalmistelun ajankohtaisesta tilanteesta.

- Toivomme, että tätä materiaalia jaettaisiin jokaisen organisaation intranetissä ja käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tiedon tarve lisääntyy lakien hyväksymisen jälkeen, toteavat henkilöstöasioiden projektipäällikkö Taina Niiranen sekä johtava suunnittelija Anne Markkula.

Materiaalipaketti sisältää muutosjohtajan katsauksen ja HR-projektipäällikön henkilöstöasioita koskevan yleisen tilannekatsauksen. Sisältöön kuuluvat muun muassa liikkeenluovutuksen yleiset periaatteet, keskeiset aikataulut henkilöstönäkökulmasta sekä yhteistoiminnan yleiset periaatteet luovuttavissa ja vastaanottavassa organisaatiossa.

Materiaalipaketti löytyy myös tämän linkin takaa.

Vaten henkilöstöasiat valmistelussa

Henkilöstöasioiden valmistelun pohjana käytetään valtakunnallista tiekarttaa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen henkilöstöasioita suunnitellaan ja valmistellaan parhaillaan. Hyvinvointialue - uusi työnantaja, jolla on työnantajavelvoitteet - aloittaa, Anne Markkula sanoo.

Hankepilotteihin jatkoa uuden hankehaun avulla

Tulevaisuuden sotekeskusohjelman jatkon hankehaku on avautumassa. Pirkanmaalla lähdetään tekemään PirSOTE-jatkohakemusta. Tämän vuoden loppuun kestävän PirSOTE-hankkeen avulla on aktiivisesti edistetty henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamiseen liittyviä sisältöjä.

- HR-sisältöjen esivalmistelu on nyt käynnissä. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on kuntapilotti, jossa on neljä kuntaa mukana. Myös yhteisen koulutusalustan, PirSOTE Akatemian jatko (koulutuksen ja muutostuen tarpeisiin jatkokehittäminen ja alustaratkaisut) on mietinnässä. Millä tavoin saisimme sähköisen yhteisen alustan, joka hyödyttäisi eri toimijoita, Taina Niiranen lisää.

Myös henkilöstöä koskevaa tiedonkeruuta valmistellaan. Se linkittyy palvelujen ja toiminnan ja talouden tiedonkeruun yhteiseen valmisteluun ja ratkaisuihin.

Lisäksi viestinnästä vastaavien kanssa on pohdittu, miten muutosvaiheeseen löydetään monipuoliset henkilöstöviestinnän ratkaisut, joiden avulla pystytään tiedottamaan ja osallistamaan henkilökuntaa.

Lisäksi tehdään henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelmaa.

Henkilöstö siirtyy 1.1.2023

Niiranen ja Markkula muistuttavat, että henkilöstön asemaan on hyvä asettua. Pitää miettiä, mitkä ovat keskeiset kysymykset, mitkä henkilöstöä kiinnostavat.

- Kun lainsäädäntö on hyväksytty, perustetaan hyvinvointialue ja aloitetaan valmistautuminen henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella vasta vuoden 1.1.2023, jolloin järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, Taina Niiranen sanoo.

- Asioita käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteistoimintamenettelyt on käytävä erityisesti henkilöstöä koskevaa tiedonsiirtoa sekä myöhemmin henkilöstön siirtoa koskien. Yhteistoimintaa on hyvä käydä jatkuvan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti, Niiranen lisää. HR-valmistelu tulee ohjeistamaan luovuttavia organisaatioita yhteistoiminnasta ja neuvottelujen käymisestä.

Henkilöstön siirtymisen periaatteita:

  • Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavien yksiköiden, laitosten ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen.
  • Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin.
  • Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueille liikkeenluovutuksen periaatteilla.
  • Henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
  • Irtisanomissuojaa ei ole, kuten aikaisemmissa kuntaliitoksia koskevissa liikkeenluovutuksissa on ollut.

Tukipalveluiksi katsotaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevat tehtävät kuten keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut. Viestintää tekevä siirtyy, jos työtehtävistä vähintään puolet kohdistuu sote-palveluihin.

Henkilöstö siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Siihen asti tehdään valmistelua. Valmisteluun rytmittyvät mukaan työmarkkinatoimenpiteet, uuden sote-sopimuksen voimaantulo ja työehtosopimusten valmistelu.
Henkilöstöasioiden valmistelua hyvinvointialueilla tehdään useilla foorumeilla. Vaten ja hyvinvointialuevaltuuston jaostoissa ja työryhmissä. Vaten ensimmäisessä kokouksessa perustetaan yhteistoimintaelin. Valmisteluhenkilöstö pitää työpajoja ja kokoaa asiantuntijaryhmiä tarvittaessa. Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin ovat työn tukena.
Luovuttavien organisaatioiden valmistelutyö on yhtä tärkeää kuin vastaanottavan organisaation valmistelutyö.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit