Hyppää sisältöön

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kuntapilotti on käynnistynyt

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Neljässä kunnassa kehitetään ja kokeillaan keskitettyä toimintalähtöistä työvuorosuunnittelun prosessia.

Neljä kuntaa (Lempäälä, Akaa, Urjala ja Nokia) ovat mukana toteuttamassa henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kuntapilottia, joka kestää tämän vuoden loppuun.

Näkökulmana pilotissa on kehittää erityisesti henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista. Tällöin kehitetään ja kokeillaan keskitettyä toimintalähtöistä työvuorosuunnittelun prosessia.

Työvuorosuunnittelusta vastaa pilottiyksiköiden yhteinen resurssisuunnittelija yhdessä yksiköiden esihenkilöiden kanssa. Pilotin etenemisestä kunnissa vastaavat kuntien yhteyshenkilöt ja pilottiyksiköiden esihenkilöt yhdessä HR-suunnittelijan ja resurssisuunnittelijan kanssa.

Pilotilla on pilottikuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajista sekä hyvinvointialueen henkilöstösuunnittelijoista muodostettu ohjausryhmä, joka ohjaa ja valvoo pilotin etenemistä.

Pilotissa hyödynnetään Siun Soten kokemuksia ja osaamista keskitetystä työvuorosuunnittelusta. Siun Soten kautta on järjestetty muun muassa esihenkilöiden ja resurssisuunnittelijan koulutuksia.

Työvuorosuunnittelun pohjana käytetään monipuolista dataa (mm. asiakasvirta-analyysiä, osaamismäärittelyjä, työaikaergonomiaa) ja yhdessä laadittuja työvuorosuunnittelun ja lomasuunnittelun pelisääntöjä.

Kohdentamalla henkilöstöresurssit paremmin toiminnan ruuhkahuippuihin niin osaamisen kuin työntekijöiden lukumääränkin puolesta, on mahdollista vähentää työn kuormittavuutta ja tarjota laadukasta hoitoa entistä asiakaslähtöisemmin.

Tasavertaisempaa asemaa keskitetyllä työvuorosuunnittelulla

Osaamismäärittelyjen kautta kyetään varmistamaan eri vuoroissa tarvittava osaaminen ja sitä kautta myös entistä paremmin asiakasturvallisuus.

Erityisesti huomiota kiinnitetään kesälomakauden lomasuunnitteluun, jotta tarvittava osaaminen ja henkilöstömäärä on turvattu myös loma-aikana. Keskitetyllä työvuorosuunnittelulla tavoitellaan entistäkin tasalaatuisempia työvuorolistoja, jolloin henkilöstö on tasavertaisemmassa asemassa.

Pilotissa resurssisuunnittelija suunnittelee keskitetysti työvuorolistat kesälomakauden (touko-syyskuu) 2021 ajan. Näin ollen pilotin tuloksia arvioidaan kesälomakauden 2021 jälkeen.

Mittareina käytetään vertailutietoa muun muassa kesälomakausien 2020 ja 2021 henkilöstökustannuksista, sijaiskustannuksista, työaikaergonomian toteutumisesta ja kesälomasuunnittelun kokonaisuudesta. Myös asiakasvirta-analyysitietoja ja henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään arvioinnissa. Pilotin tuloksista raportoidaan loppuvuonna 2021.

Pilotin alussa on noussut esille suunnittelun pohjana käytettävän tiedon pirstaleisuus ja tiedon kokoamisen haaste. Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen tueksi tarvittavan tiedon kerääminen vaatii yksiköiden esihenkilöiltä aikaa ja kärsivällisyyttä. Esihenkilöt ovat joutuneet hakemaan tietoja eri järjestelmistä ja osin käsin. Aikaa on kulunut tietojen keräämiseen useita, jopa kymmeniä tunteja.

Jotta henkilöstövoimavarojen tiedolla johtaminen saadaan osaksi arkea, tulee tulevaisuudessa toiminnasta saatava tieto olla helpommin saatavilla ja reaaliaikaista.

Tietoa kirjoittajista:

Kaikki artikkelit