Hyppää sisältöön

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisesta saadaan merkittäviä etuja

| Blogi, Yleinen

Henkilöstöstä tulee sitoutuneempaa, organisaatiosta vetovoimaisempi ja palveluiden vaikuttavuus paranee.

Tietoperusteinen henkilöstövoimavarojen johtaminen on osittain hyödyntämätön voimavara. Sen avulla pystytään varmistavaan riittävä, osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kaikkialla, kaikkina aikoina.

Kun henkilöstövoimavaroja johdetaan tiedolla, on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä etuja. Henkilöstöstä tulee sitoutuneempaa, organisaatiosta vetovoimaisempi ja palveluiden vaikuttavuus paranee. Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kohdentamaan henkilöstövoimavaroja optimaalisesti toiminnan edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toiminnallista uudistusta toteutetaan maakunnassa osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus - (PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea (KOMAS) -hankkeita.

Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kehittäminen sisältyy näihin hankkeisiin. Se on osa laajempaa tiedolla johtamisen kokonaisuutta ja henkilöstöasioiden valmistelua.

Tarkoituksena on selvittää henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytila Pirkanmaalla sekä laatia tehtyä selvitystä hyödyntäen henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma uudelle hyvinvointialueelle.

Kun henkilöstövoimavaroja johdetaan tiedolla, edistetään työn sujuvuutta ja organisaation suorituskykyä sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Sen avulla on mahdollisuus parantaa johtamista sekä henkilöstön arkea.

Olemme aloittaneet työtä määrittämällä kirjallisuuteen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuvan viitekehyksen. Sen avulla henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista pystytään lähestymään yksityiskohtaisesti ja kuvaamaan eri osa-alueiden saralla tapahtuvat tiedolla johtamisen prosessit.

Pirkanmaalla on käynnissä henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista koskeva kysely. Toukokuun loppuun kestävä kysely on osa nykytilan kartoitusta. Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen ylin, keski- ja lähijohto sekä HR-johto ja –asiantuntijat.

Kyselyn toteuttamisessa on tehty yhteistyötä Tampereen yliopiston terveystieteiden maisteriopiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen, kun nykytila on kartoitettu ja kuvattu, aletaan muodostaa henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelmaa. Se tehdään viitekehyksessä määriteltyjen osa-alueiden perusteella muodostetuissa työpajoissa. Niihin kutsutaan asiantuntijoita eri organisaatioista.

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit