Hyppää sisältöön

Ikaalinen hyödyntää digitalisaatiota ikäihmisten palveluissa

| Hanketiedote, Sote-keskus, Yleinen

Etälääkäripalveluiden lisääminen on yksi keino vastata siihen, miten esimerkiksi lääkärien työaika saadaan riittämään myös tulevaisuudessa.

Ikaalisissa on PirSOTE (Pirkanmaan SOTE-keskus) - ja KOMAS (kohti maakunnallista sotea) -hankkeiden alla pilotoitu useampia digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä uusia toimintamalleja vuoden 2021 aikana. Digitalisaation hyödyntämisen tarve kytkeytyy tilanteeseen, jossa ikäihmisten palveluiden kysyntä tulee entisestään lisääntymään, mutta henkilöstön resurssit eivät tule kasvamaan kysyntää vastaavalle tasolle.

Tarvitaan siis uusia toimintatapoja ja ratkaisuja siihen, miten esimerkiksi lääkärien työaika saadaan riittämään myös tulevaisuudessa. Etälääkäripalveluiden lisääminen oli yksi keino vastata edellä mainittuun haasteeseen. Ikaalisten erityispiirteenä on pitkät välimatkat järven halkoessa kuntaamme. Tämä lisää entisestään tarvetta kehittää uusia palveluita, jotka toimivat etäyhteyksin.

Olemme ottaneet ikäihmisten palveluissa etälääkäripalveluiden lisäksi käyttöön myös etähoivan Videovisit–palvelun avulla. Tällöin kotihoidon hoitajat voivat toteuttaa asiakkaan tilanteen niin salliessa etäkäynnin ikäihmisten kotona lähikäynnin sijaan. Etähoiva mahdollistaa myös omaisten osallistamisen ikäihmisen arkeen uudella tavalla. Syyskuussa alkanut kotikuntoutuksemme tulee hyödyntämään myös etäyhteyttä.

Marraskuun työpajassa suunnittelemme käyttöönoton prosessille, jossa kotihoidon hoitajat voivat ottaa etäyhteyden ja tarkistaa onko ikäihminen tehnyt päivittäiset harjoitteet, mitä fysioterapeutti on ohjeistanut. Lokakuussa meillä on alkanut myös ikäihmisten palveluissa lääkejakelurobottipilotti (+PMTasiakkaille).

Etälääkäripalvelut

Etälääkäri-toimintamallissa tarjoamme etälääkäripalveluita ikäihmisten tehostettuihin palveluyksiköihin (Nikula ja Toivolansaarikoti, sekä yksityinen palvelutarjoaja Jyllin Kodit) Videovisit–yhteyksin niissä tapauksissa, jolloin lääkärin fyysinen läsnäolo ei ole tarpeellista. Toivolansaarikodissa asuu 55 ikäihmistä ja Nikulassa 16 ikäihmistä. Olemme luoneet käytänteet mm. miten ja milloin ilmoitetaan lääkärille, onko etäkierto mahdollista. Toimintamallissa on otettu käyttöön myös viikoittaiset puhelinkonsultaatioajat, joka entisestään tehostaa lääkärien työajankäyttöä.

Etälääkäripalveluiden käyttöönotto on tehostanut lääkäreiden työajan käyttöä, kun aikaa ei mene enää niin paljon siirtymisiin. Esim. Nikulaan on sote-keskuksesta matkaa 26 kilometriä. Ikaalisissa etälääkäripalveluiden käyttö aloitettiin suunnitteluprosessien jälkeen kahden ja kolmen kuukauden pilotteina ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä alkuvuoden ja kevään 2021 aikana. Pilottien päättymisen jälkeen ja hyvien kokemuksien ansiosta toimintamallit päätettiin ottaa pysyviksi käytännöiksi.

Käytänteistä

Esimerkiksi Toivolansaaren etälääkäripalveluissa Toivolansaarikodin hoitaja katsoo maanantaisin klo 15, onko etävastaanotto mahdollinen seuraavana päivänä. Jos asiakastapaukset ovat sellaisia, että etävastaanotto/etäkierto on mahdollinen, eli lääkärin fyysistä läsnäoloa ei tarvita, valmistelevat hoitajat asiat valmiiksi etävastaanottoa varten ja sairaanhoitaja vahvistaa etävastaanoton lääkärille tekemällä videovisit-kutsun. Etävastaanotto/etäkierto toteutuu seuraavana päivänä.

Jos lääkärin fyysiselle läsnäololle on tarve (esimerkiksi ikäihmisen fyysinen tutkiminen) kuittaa hoitaja maanantaina klo 15.00 aikoihin lääkärille etävastaanoton peruuntumisesta, jolloin lääkäri menee fyysiselle käynnille seuraavana päivänä.

Etälääkäripalveluihin on otettu mukaan myös päivittäinen soittoaika-käytäntö lääkärille. Jos päivän aikana ilmenee tarve konsultoida lääkäriä, kerätään asiat yhteen valmiiksi soittoaikaa varten (esim. labrakokeen vastaukset) ja hyödynnetään soittoaikaa (klo 14.30-15). Tämä käytäntö tehostaa lääkärin soittoaikaa, koska aikaisemmin lääkäri sai soittoja pitkin päivää, joka katkaisi muuta työskentelyä.

Pilotin jälkeen keräsimme kokemukset yhteen (tässä yhteenvetona kuva Toivolansaaren etälääkäripilotin kokemuksista):

Toivolansaaren etälääkäripilotin hyviä puolia, haasteita ja kehittämisehdotuksia on esitelty kolmessa laatikossa. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä tanja.kotala@ikaalinen.fi

Pilotin loppupalaverissa päätimme ottaa hyvien kokemusten ansiosta toimintamallin pysyvään käyttöön ja reagoimme myös esiintyneisiin haasteisiin ja kehittämisehdotuksiin. Tuotoksena saatiin aikaan viimeistelty prosessikaavio toimintamallista.

Kuvassa on esitelty erilaisissa laatikoissa, miten etälääkäripalvelun prosessi käytännössä Ikaalisissa menee. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä tanja.kotala@ikaalinen.fi

Pilotin jälkeen sovimme myös erityisiksi tavoitteiksi hoitoneuvotteluiden ja omaisten tapaamisen/osallistamisen mahdollisuuksien mukaan etänä ja tabletin hyödyntämisen, jolloin hoitaja voi tarvittaessa viedä asiakkaan luokse kuvayhteyden, jos on näytettävää asiakkaan tilanteeseen liittyen.

Päivitetyt kuulumiset

Tämän hetken (marraskuu 2021) kuulumisia etälääkäripalveluista (vastaajina Toivolansaarikodin ja Nikulan hoitajat, sekä Ikaalisten sote-keskuksen ylilääkäri):

Mitä hyvää malli on tuonut entiseen verrattuna, haasteita/kehitettävää:

Hoitajat

”Nikulassa (26 km sote-keskuksesta) koemme etälääkäripalvelut toimivaksi ratkaisuksi. Nyt meillä on mahdollisuus joka viikko säännöllisiin lääkärin tapaamisiin (ennen 2-3 viikon välein lääkärin vastaanotto Nikulassa). Toki on myös hyvä, että lääkäri käy kahden - kolmen viikon välein ihan konkreettisesti Nikulassa. On hyvä, että sama lääkäri pysyisi mahdollisimman kauan, jotta hän tuntee asukkaat. On myös hyvä, että sama lääkäri käy Nikulassa ja on videovisit-lääkäri.” (Nikula)

”Hyvää on se, että lääkärin kierrot pystytään hoitamaan sovittuun aikaan ja työpäivä ei veny suotta. Valmistelut pitää tehdä ajoissa, se on välillä haaste. Kiertomääräyksille jää aikaa, varsinkin kun on aamusta. Pakottavassa tarpeesta johtuvat käynnitkin ovat toteutuneet sujuvasti.” (Toivolansaarikoti)

”Hyvää: Sovittu aika pitää ja jos tulee este puolin tai toisin, sovitaan erikseen uusi aika. Nyt myös hoitaja pääsee kierron aikana tarkistamaan LifeCaresta asukkaiden tietoja. Aiemmin kierroilla vain lääkäri oli koneella ja pääsi asukkaiden tietoihin, tämä on joustavampaa. Ei voi muistaa kaikkia asioita ja näin saadaan asianmukaiset tiedot. (Toivolansaarikoti)

Ylilääkäri

” Hyvää on, että ei tule siirtymistä lääkärille ja ajankäytöllistä hukkaa (matkat) varsinkin Nikulaan. Hyväksi on koettu myös se, että etä- ja lähikäynnit toteuttava lääkäri on sama. Potilasta on myös mahdollista tavata etänä ja puheluun verrattuna etävastaanotto mahdollistaa eri tavalla testaukset esim. käden liikeradat ym. Positiivista on myös se, että etävastaanottoa varten hoitajat valmistelevat asiat paremmin valmiiksi ja asukkaat tulevat myös lääkärinkirjalle etukäteen, jolloin voi perehtyä tilanteeseen tarvittaessa etukäteen.

Voitko suositella toimintamallia myös muille kunnille:

Hoitajat

”Videovisit on parempi kuin esim. puhelinsoitto, tällöin voimme esim. puhelimeen otetusta kuvasta näyttää vaikkapa miltä ihottuma näyttää tai tuoda asukkaan tietokoneen viereen näytille vaivastaan.” (Nikula)

”Voin suositella kokeiltavaksi.” (Tkoti)

Ylilääkäri

” Voin suositella yhtenä lisämahdollisuutena - varsinkin paikkoihin, joihin on pitkä etäisyys, kuten meillä Nikulaan. Toteutamme Nikulaan lääkärikäynnit nykyään vuoroviikoin – joka toinen vko etänä ja joka toinen viikko lähikäyntinä.”

Kehittämisterveisin,
Tanja Kotala, Ikaalisten PirSOTE- ja KOMAS –hankkeiden projektipäällikkö
tanja.kotala@ikaalinen.fi
p. 044-7306600

Kaikki artikkelit