Hyppää sisältöön

KOMAS-hankkeen tulokset: Tiedolla johtaminen

| Blogi, Yleinen

KOMAS-hanke oli tärkeä lähtölaukaus tiedolla johtamisen perustan luomiselle Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda tekninen ympäristö tiedon hyödyntämiselle ja yhdistämiselle eri lähteistä ja keskittyä yksittäisen tärkeän osa-alueen rakentamiseen aina päätöksentekoa tukeville visuaalisille raporteille asti. Osa-alueeksi valikoitui projektia suunniteltaessa paljon palveluita käyttävien potilaiden hoidon organisointia edistävät tiedolla johtamisen näkymät. Projektin aikana alkuperäistä rajausta laajennettiin koskemaan myös ensimmäisten talouden näkymien luontia sekä HR-toimintojen näkymätarpeiden suunnittelua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedolla johtamisen tekninen ympäristö, joka projektissa rakennettiin, on käytännössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille rakentuvan tietoaltaan rinnakkaisallas. Kyseessä on Microsoft Azure -teknologiaympäristöön rakennettu pilvipohjainen ympäristö, joka mahdollistaa monenlaisen datan tallentamisen, jalostamisen ja jatkokäytön esimerkiksi visuaalisessa raportoinnissa tai vaikkapa koneoppimisen lähtöaineistona. Käytännössä hyvinvointialueen tietoaltaan sisälle rakentuu tietovarasto, jossa yhdistetään ja mallinnetaan dataa monista eri lähteistä jatkokäyttöä varten. Tietoallas siis toimii modernina ympäristönä rakentuvalle tietovarastolle mahdollistaen samalla datan hyötykäytön myös useilla muilla tavoilla tulevaisuudessa.

Projektissa tehtiin jokaisen datalähteen kohdalla seuraavat asiat: tarvittaviin datoihin liittyvä käsitemallinnustyö, datalähteen integrointi tietoaltaaseen, datan pseudonymisointi, datan tietomallinnus, datan tuonti ns. infomarteille ja datan jalostaminen visuaalisiksi raporteiksi. Datan käsitemallinnustyö on oleellisesti sitä, että mietitään yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, mitä tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ja miten ko. tiedot pohjautuvat saatavilla olevaan dataan sekä kuinka datat linkittyvät toisiinsa. Tätä työtä varten järjestettiin työpajoja sekä paljon palveluita käyttävien potilaiden hoidon organisointiin, HR-toimintojen näkymätarpeisiin ja taloushallinnon näkymätarpeisiin liittyen. Itse datan jalostusvaiheita voisi verrata legopalikoihin: datalähteen integrointi tietoaltaaseen on kuin sekalaisen legopalikkalaatikon kaataminen huoneeseen; tietomallinnus- ja informarttien rakennustyö vastaa palikoiden järjestämistä esim. värinmukaisiin jonoihin; ja visuaalisten raporttien rakentaminen on kuin legotalon pystyttämistä.

Pirkanmaan soteen liittyvä tietojärjestelmäkenttä on niin moninainen, että tässä projektissa oli pakko tehdä tiukkoja rajauksia altaaseen tuotavien datojen suhteen. Rajauksessa päädyttiin loppujen lopuksi seuraavaan: perusterveydenhuollon data Alue-Pegasos -järjestelmää käyttävistä kunnista Sastamalaa lukuun ottamatta (Tampere, Orivesi, Akaa, Punkalaidun, Urjala, Ylöjärvi, Lempäälä), erikoissairaanhoidon data PSHP:n Uranus-järjestelmästä, talousdata erikoissairaanhoidon osalta Intime-järjestelmästä ja Tampereen talousdata kokeellisena yksittäisenä datapakettisiirtona. Muita talous- tai potilastietojärjestelmädatoja tai esim. sosiaalipalveluiden ja HR-toimintojen datoja ei tässä projektissa vielä tuotu altaaseen, joten ne kuuluvat hyvin tarpeelliseen jatkokehitykseen.

Tiivistetysti projekti loi siis tärkeän pohjan tiedolla johtamisen kehittämiselle hyvinvointialueella jatkossa. Konkreettisina tuloksina meillä on nyt tietoallas, jonka sisällä oleva tietovarasto sisältää kerran vuorokaudessa päivittyvää Alue-Pegasos -kuntien perusterveydenhuollon dataa, erikoissairaanhoidon dataa ja erikoissairaanhoidon talousdataa. Tämän lisäksi meillä on pilottikäyttövalmiita Tableau-työkalulla toteutettuja visuaalisen raportoinnin näkymiä paljon palveluita käyttävien potilaiden hoidon organisointiin liittyen sekä alustavia taloushallinnon näkymiä vajavaisella datasetillä. Lisäksi meillä on käsitemallinnus ja tarpeiden määrittely tehtynä niin talousdatan kuin henkilöstödatan hyödyntämisen suhteen. Tänä vuonna tehdään vielä muutamia teknisiä hienosäätöjä tulosten suhteen, mutta kaiken kaikkiaan rakennettu Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedolla johtamisen ympäristö on nyt valmiina ensimmäisiin koekäyttöihin ja ennen kaikkea merkittävään jatkokehitykseen.

Projektin loppuessa on kuitenkin todettava, että paljon on työtä vielä tehtävänä ennen kuin tavoiteltavat hyödyt toden teolla realisoituvat. Jatkokehityksellä on iso vaikutus siihen, kuinka hyvin hyvinvointialuetta ohjataan ja johdetaan ja kuinka hyviä päätöksiä pystytään organisaation eri tasoilla tekemään. Olemme jo laatineet suunnitelman välttämättömistä toimista, joiden avulla Pirkanmaan muita potilastietojärjestelmiä ja muita tietojärjestelmiä saadaan datojen osalta sisällytettyä rakennettuun tiedolla johtamisen ympäristöön ja johdettua edelleen raporteille sekä tilannekuviksi. Suunnitelman toteuttaminen on edellytys hyvinvointialueen läpileikkaavalle tiedolla johtamiselle tulevaisuudessa.

Emil Ackerman
Kehityspäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue
Tietoarkkitehti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kuva: STM / Katri Lehtola

Kaikki artikkelit