Hyppää sisältöön

Koulutustoiminnan kehittäminen avuksi suun terveydenhuollon alueellisiin haasteisiin

| Yleinen

Pirkanmaan kunnat ovat perustaneet osana PirSOTE-hanketta suun terveydenhuollon kuntien toimijoista koostuvan koulutustyöryhmän. Sen tavoitteena on kehittää alueellista koulutustoimintaa yhdessä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Koulutustyöryhmän toiminta on ollut koko vuoden aktiivista ja siihen on osallistunut yhteensä 17 henkilöä Pirkanmaan seitsemästä eri kunnasta/yhteistoiminta-alueelta. Koulutusyhteistyöllä haetaan ratkaisuja muun muassa kuntien työvoimapulaan ja yhteiseen osaamisen kehittämiseen.

Hammashoitajien ja suuhygienistien täydennyskoulutukset avittamaan työnjaon kehittämistä

Tiukentuva hoitoonpääsylainsäädäntö edellyttää osassa kunnista suun terveydenhuollon työtehtävien uudelleen organisoimista. Resurssit ovat kunnissa kuitenkin rajalliset ja useassa kunnassa onkin ollut haasteita saada suun terveydenhuollon vakansseja täytettyä. Työvoimaan liittyviä haasteita pyritäänkin Pirkanmaan kunnissa ratkaisemaan työnjaon kehittämisellä, esimerkiksi siirtämällä suuhygienisteille kohdennettuja tehtäviä hammashoitajille ja vastaavasti hammaslääkärien tehtäviä suuhygienisteille.

Koulutustyöryhmä on suunnitellut koulutuksia yhdessä Metropolian kanssa ja niitä on räätälöity Pirkanmaan kuntien tarpeet huomioiden. Suuhygienisteille suunnatut täydennyskoulutukset käynnistyivät syksyllä 2021 ja niihin osallistui yli 60 suuhygienistiä lähes kaikista Pirkanmaan kunnista. Kevättalvella 2022 järjestetään hammashoitajille suunnattu täydennyskoulutus, teemana alle kouluikäisten suun terveystarkastukset.

Yhteiset säännölliset täydennyskoulutukset

Syyskuussa käynnistyivät neljä kertaa vuodessa toistuvat kaikkien suun terveydenhuollon ammattilaisten yhteiset Pirkanmaan laajuiset täydennyskoulutuspäivät. Koulutuspäiviä on neljä kertaa vuodessa. Koulutuksen sisällöillä on pyritty edistämään PirSOTE-hankkeen tavoitteita, esimerkiksi ensimmäisessä täydennyskoulutuspäivässä tuettiin suunterveydenhuollon ammattilaisten päihde- ja mielenterveysosaamista.

Oppilaitosyhteistyö avaimena työelämän ja koulutuksen väliselle vuoropuhelulle

Yhtenä kehittämisteemana Pirkanmaan kunnat nostivat esiin säännöllisen työelämän ja oppilaitosten välisen vuoropuhelun merkityksen. Säännöllistä vuoropuhelua tarvitaan muun muassa siksi, että niin työelämä kuin koulutustoiminta muuttuvat jatkuvasti ja molempien tulisi yhdessä palvella niin opiskelijoiden kuin tulevien ammattilaistenkin tarpeita mahdollisimman hyvin. Oppilaitosten ja työelämän tulee yhdessä antaa opiskelijoille riittävästi työkaluja, tukea ja ymmärrystä suun terveydenhuollon alalla pärjäämisessä. Koulutustyöryhmä on ollut tiiviissä vuorovaikutuksessa Tredun suunhoidon lähihoitaja (hammashoitaja) koulutuksen vastuuhenkilöiden kanssa.

Toiveissa suuhygienisti amk-koulutuksen käynnistäminen

Alueellisten täydennyskoulutusten järjestämisen ja oppilaitosyhteistyön lisäksi Pirkanmaan kunnat laativat lausunnon suuhygienistikoulutuksen käynnistämisen puolesta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen käynnistymisellä toivotaan olevan vaikutusta suun terveydenhuollon alueellisiin työvoimahaasteisiin sekä alalla pysymiseen. Suuhygienistikoulutuksen lausunto on tällä hetkellä opetus- ja kultuuriministeriön käsiteltävänä ja päätös pitäisi tulla tänä vuonna.

Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet v. 2020-2021 ovat: 1. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen yhdessä Tredun kanssa. Työelämän ja koulutuksen vuoropuhelun kehittämiseksi säännölliset yhteispalaverit. Opiskelijoiden ohjaajille järjestettävät yhteiset infotilaisuudet. Koulutusten laatuun vaikuttaminen. 2. Suuhygienistien täydennyskoulutus. Lasten ja nuorten karieksen havaitseminen ja purennan seuranta (Metropolia). Aikuisten terveystarkastukset ja hoidon tarpeen arvio (Metropolia). 3. Hammashoitajien täydennyskoulutus. Alle kouluikäisten tarkastukset (Metropolia). 4. Alueellinen koulutusyhteistyö. Yhteisten kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille suunnattujen täydennyskoulutusten järjestäminen. Moniammatillisesti järjestetyt yhteiskoulutukset. 5. Suuhygienisti amk-koulutuksen käynnistyminen Pirkanmaalla. Pirkanmaan kuntien lausunto suuhygienistikoulutuksen käynnistämisestä TAMK:ssa.
Pirkanmaan suun terveydenhuollon koulutustyöryhmän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet v. 2020-2021

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit