Hyppää sisältöön

Kylse sieltä tulee!

| Blogi, Yleinen

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelutyö KOMAS-hankkeen osana on päättynyt runsaan vuoden kestettyään. Työ jatkuu osana PirSOTE-hanketta, jatkaen aikaisempien aikaansaannosten ja entisestään laajenevien kumppanuuksien yhteistyönä.

Hanke ja sen työnimikin on elänyt osapuolten erilaisten näkemysten mukaisesti, kuten isommallakin sote-uudistuksella oli tapana. Nyt meillä on Kylse.

Yhtäältä Kylsessä on ollut kyse varsin vanhasta tavoitteesta saada aikaiseksi Pirkanmaalle ja Tampereelle opetusklinikka, joka yhdistäisi sosiaali- ja terveysalan tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa – ja näillä aloilla vaikuttavia toimijoita. Tämä tavoite nousi uudelle tasolle SOTE-uudistuksen viimeisimmällä kaudella. Kylse tarjoaa toimintaympäristön konkreetille asiakkaiden elämäntilanteisiin pohjautuvalle tutkimus- ja kehittämistyölle. Sen fokuksina ovat peruspalvelut, monitieteisyys ja henkilöstön kehityspanos jatkuvan oppimisen periaattein. Kylse on osa tulevan hyvinvointialueen TKIO-kokonaisuutta ja innovaatiotoimintaa. Samalla se on aito SOTE-keskus, joka tarjoaa laajat hyvinvointipalvelut arviolta 60 000 asukkaalle Tampereen itäisellä keskusta-alueella.

Pystyyn noustuaan Kylse on Kaupin alueelle rakennettava 300 ammattilaisen yksikkö, jossa on peruspalveluja sosiaalihuollon, terveydenhuollon, fysioterapian, suun terveydenhuollon sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa. Kylsen tehtäviin kuuluu kehittäminen, koordinointi ja moniammatillisuuden vaaliminen. Se on myös perhekeskus ja etähoidon kehittämisen yksikkö, jossa yhteisöllisyys, terveysliikunta, parantuvat hoito- ja palveluketjut ovat työn ja kehittämisen osana. Kylse on siis osa Tulevaisuuden SOTE-keskus –ohjelmaa Pirkanmaalla.

Kylsen erityispiirteenä on se, että se on Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön yhteishanke, joka luo yliopistosairaalan (erikoissairaanhoito), lääketieteellisen tiedekunnan ja ammattikorkeakoulun kampusalueelle perustason terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluyksikön. Tavoitteena on olla kansallinen edelläkävijä perustason sote-palvelujen tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnassa. Tällöin sillä on yliopistosairaalan roolia vastaava tehtävä perustason palveluissa. Lisäksi se on toimija, joka rakentaa integraatiota perus- ja erityistason välillä, esimerkiksi pilotoimalla etäkonsultaatioiden toteutusta.

Yliopistollisuus syntyy tutkimuksesta ja siihen perustuvasta opetuksesta, joka vastaa kehittämisen tarpeisiin. Kylse on mukana ja etsii uusia tutkimusalustoja, joihin sen laaja oma sekä hyvinvointialueen asiakaskunta voi tarjota kiinnostavia tutkimusaiheita monitieteiselle lähestymistavalle. Kumppanina ovat korkeakouluyhteisö ja niiden tutkimusalustat kuten Towards Effective and Equitable Welfare Services – Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes (TRANSFORM) ja SUSTAINABLE WELFARE SYSTEMS (SWS).

Myös Kela, työterveyshuolto sekä laajeneva joukko järjestöjä ja hyvinvointialan yrityksiä on mukana Kylsen tueksi kootussa yhteistyöfoorumissa. Kylsen kautta myös tutkimuksesta kiinnostuneet työntekijät pääsevät nykyistä paremmin tutkimuksen tukirakenteiden ja tutkijayhteisön piiriin. Vaikka Kylse-rakennus valmistunee aikaisintaan 2025, se elää jo pilotteina ja esimerkiksi tutkija-kehittäjä-työpajoina, joita järjestimme viime vuonna viisi yhdessä SWS:n kanssa. Työpajoissa etsittiin toisiaan tukevia toimintatapoja ja aiheita kehittämistyölle ja tutkimukselle. Samoin olemme kehittäneet erilaisia opetuksen malleja saattamalla yhteen perustutkinto- ja työelämäoppijoita.

Kylse on paikka, jossa hyvinvointialueen työntekijät voivat yhdessä asiakkaidensa, opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien kanssa oppia ja kehittää moniammatillista yhteistyötä ja sen menetelmiä. Tavoitteena on elämäntilannekeskeinen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Jarkko Lumio
Suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki

Lasse Rautniemi
Projektipäällikkö, Tampereen yliopisto

Kaikki artikkelit