Hyppää sisältöön

Lapsi- ja perhepalveluiden valmistelijoiden terveisiä

| Yleinen

Perhekeskustoiminnan kehittäminen on tavoitteenamme. Tällöin lapset, nuoret ja perheet saavat kokonaisvaltaista, helposti saavutettavaa sekä asiakkaan tarpeista lähtevää tukea. Lisäksi he ohjautuvat sujuvasti tarpeen mukaiseen ja laadukkaaseen palveluun asuinkunnasta riippumatta.

Tehtävänämme on tukea ja auttaa kuntia perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään laaja-alaisesti, mikä edellyttää monipuolista asiantuntemusta. Tiimissämme työskenteleekin sekä sosiaali- että terveyspalvelujen osaavia ammattilaisia, mikä mahdollistaa monialaisen vuoropuhelun niin hankkeen sisällä kuin kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kulunut syksy on ollut hankkeen käynnistämisen sekä verkostojen ja tiimin kokoamisen vaihetta hankepäällikön johdolla. Tiimi on kasvanut syksyn mittaan siten, että suunnittelija on aloittanut työnsä lokakuussa ja neljä koordinaattoria marraskuussa. Myös hanketyö on käynnistynyt.

Pirkanmaan LAPE-työryhmä on kokoontunut aktiivisesti, lapsivaikutusten arvioinnin juurruttamiseen liittyvää työtä on jatkettu ja muutosprosessi systeemisen työotteen vahvistamiseksi perhekeskuksissa on käynnistetty.

Yhteistyö niin kansallisten kuin alueellisten verkostojen ja toimijoiden sekä asukkaiden kanssa on ollut merkittävässä roolissa. Hankkeen osatoteuttajina toimivien kuntien kanssa on käynnistelty yhteistä työtä tiedottamisen ja yhteisten keskustelujen muodossa.

Joulukuun aikana laadimme tiekartat vuodelle 2021 ja heti tammikuussa jalkaudumme kuntiin tekemään konkreettisesti yhdessä kehittämistyötä.

Näin kertovat valmistelussa mukana olevat tavoitteistaan:

Hankepäällikkö Heli Niemi:

Maakunnallisesti yhtenäisen perhekeskustoimintamallin rakentaminen on muutos, jota teemme yhdessä kuntien ja monialaisten verkostojen kanssa. Kaiken keskiössä ovat lapset, nuoret ja perheet. Minulle on tärkeää kokonaiskuvan luominen, verkostoituminen, eri toimijoiden näkökulmien kuuleminen sekä yhteisen ymmärryksen luominen. Muutos lähtee meistä jokaisesta.

Suunnittelija Tiia Lehtinen:

Tehtäviini kuuluu edistää perhekeskustoimintamallin maakunnallista yhtenäistämistä ja vahvistaa erityisesti sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä. Minulle on tärkeää koko perheen hyvinvoinnin tukeminen elämän eri vaiheissa.

Koordinaattori Eveliina Heinonen:

Osallisuus ja kokonaisvaltainen kohtaaminen ovat tärkeä osa lapsi- ja perhepalvelujen vaikuttavuutta. Niiden vahvistaminen on mahdollista erilaisin menetelmin, joiden kehittämisessä teen yhteistyötä kuntien kanssa. Tehdään yhdessä!

Koordinaattori Riikka Kimpanpää:

Monialaisella yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän kuin erikseen ja yksin tehden. Haluan olla mukana rakentamassa yhteistyötä yli palvelu- ja organisaatiorajojen eri asiantuntijoiden välillä ja siten edistää entistä suunnitelmallisempia ja asiakaslähtöisempiä palveluja.

Koordinaattori Anna Trygg:

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen toiminta ja yhteistyö muiden palveluiden kanssa lisää hoidon saatavuutta, edistää terveyttä sekä ennaltaehkäisee mielenterveys- ja päihdeongelmia. Haluan olla mukana kehittämässä monialaisesti tuotettavia palveluita yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa. Näin pystymme vahvistamaan nuorten terveyttä ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.

Koordinaattori Outi Koskinen:

Opiskeluhuolto on parhaimmillaan avointa ja iloista yhteistyötä lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi. Haluan osaltani vaikuttaa siihen, että palvelut ovat paremmin saavutettavissa ja että koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöllisyys sekä kokemus osallisuudesta kasvavat.

Lue lisää lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valmistelusta tämän linkin takaa.

Lisätiedot

Kaikki artikkelit