Hyppää sisältöön

Monimuotoista etäkuntoutusta Pirkanmaalla

| Blogi, Yleinen

Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnat pääsivät kertomaan etäkuntoutuksensa tilanteesta sekä digivälineiden hyödyntämisestä juuri nyt ja lyhyesti esittelemään käytössä olevia toimintamallejaan.

Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen (PirSOTEn) kuntoutuksen, digitalisaation ja sosiaalihuollon hankevalmistelijoiden kanssa avo- ja kotikuntoutuksen sekä digitalisaation yhteistilaisuus etäkuntoutuksen kehittämisestä.

Se oli jatkoa jo edeltävänä keväänä pidetylle tilaisuudelle, jossa heräteltiin kuntoutuksessa työskenteleviä henkilöitä edistämään digilaitteiden avulla etänä annettavaa kuntoutusta ja terapioita omassa työssään sekä hyödyntämään yleisesti palveluissa digivälineitä.

Tapaamisessa kaikki tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnat pääsivät kertomaan etäkuntoutuksensa tilanteesta sekä digivälineiden hyödyntämisestä juuri nyt ja lyhyesti esittelemään käytössä olevia toimintamallejaan.

Tapaamisen jälkimmäisessä osuudessa ammattilaiset pääsivät pienryhmissä yhdessä pohtimaan, keskustelemaan ja oppimaan etäkuntoutuksen ja digivälineiden mahdollisuuksista kuntoutuksessa. Tilaisuudessa oli mukana lähes sata motivoitunutta osallistujaa edustaen laaja-alaisesti kuntoutuksen eri osa-alueita.

Aamupäivän aikana saatiin kuulla runsaasti esimerkkejä eri kuntoutuksen ammattilaisilta. Etäkuntoutusta voidaan hyödyntää monipuolisesti puhe-, fysio-, ja toimintaterapeuttien työskentelyssä sekä kotikuntoutuksessa.

Yksilö- ja ryhmäkuntoutusta voidaan tarjota etänä toteutettavana palveluna. Jatko-, väli-, ja loppukontrolleja tarjotaan kaikille asiakasryhmille lapsista ikäihmisiin. Palvelulla voidaan vastata niin akuuttien tarpeiden kuin pitkäaikaisten toimintakyvyn laskun aiheuttamiin kuntoutuksen haasteisiin.

Yleisimmin etäyhteydellä toteutettavaa kuntoutusta annetaan asiakkaille VideoVisit-laitteita käyttäen, joilla saadaan muodostettua tietoturvallinen yhteys ammattilaisen ja asiakkaan välille. Kotikuntoutuksessa laitteet tarjotaan asiakkaalle kuntoutusjakson ajaksi, mutta avokuntoutuksessa pyritään lisäksi hyödyntämään myös kuntoutujien omia laitteita. Työntekijä muodostaa tällöin yhteyden VideoVisitin kautta luoden kutsulinkin ja asiakas pääsee vahvan tunnistautumisen tehtyään osallistumaan kuntoutukseen. Tietoturvallisuus on merkittävä ja tärkeä asia etäpalveluita tarjottaessa.

Videoetäyhteyden lisäksi voidaan hyödyntää digitaalisia kanavia asiakkaiden sujuvina yhteydenottokanavina. Tällaisia käytössä olevia väyliä on muun muassa Omaolon kautta tehtävien oirearvioiden ja ajanvarauksen yhdistelmä esimerkiksi fysioterapeutin suoravastaanotolle sekä chat-kanavan hyödyntäminen hoidon tarpeen arvioinnissa.

Yhteinen keskustelu ja hyvien kokemusten jakaminen muiden kanssa antavat kaikille osallistujille lisää rohkeutta ja uusia keinoja, joiden hyväksi havaittuja toimintamalleja voi hyödyntää oman työn kehittämisessä.

Työpajaosuudessa osallistujat saivat valita oman mielenkiinnon mukaan kuudesta ryhmästä itseään eniten aihealueena kiinnostaneen ryhmän. Näissä haastettiin yhteisesti osallistujia pohtimaan etäkuntoutusta seuraavien teemojen kautta; Miten voisin viedä etäkuntoutusta eteenpäin omassa työssäni/ omalla alueellani? sekä tunnistanko esteitä kehittämiselle, ja onko ideoita niiden ratkaisemiseksi?

Ryhmien pohdinnat käytiin lävitse tilaisuuden lopussa. Yhteenvetona voitiin todeta kaikkien ryhmien vahvana toiveena etäpalveluita koskeva yhteisen strategian luominen hyvinvointialueelle niin asukkaita kuin ammattilaisiakin koskien.

Tarpeita nousi esiin muun muassa etävälineiden käytön hallintaan, tukea ja välineitä niiden asiakkaiden tunnistamiseen, jotka hyötyvät ja kykenevät käyttämään tavoitteellisesti etäkuntoutuksen välineitä sekä toimivien teknisten laitteiden ja yhteyksien varmistaminen riittävällä teknisellä tuella. Yhteisesti voitiin todeta, että etäkuntoutuspalvelut ovat erinomainen lisä asiakkaiden kanssa lähipalveluna toteutettavaan työhön.

Tästä on hyvä jatkaa etäkuntoutuksen ja digitaalisten palveluiden hyödyntämiselle täysipainoisesti tulevaisuudessa. Yhteinen työ jatkuu hyviä käytäntöjä jatkuvasti kehittäen ja edistäen kuntoutuksen parissa. Seuraava yhteinen tilaisuus toteutetaan vuoden 2023 alkupuolella.

Kaikki artikkelit