Hyppää sisältöön

Muutama askel vielä kohti sote-uudistuksen toimeenpanon aloitusta

| Blogi, Yleinen

Pirkanmaan hyvinvointialueen perustamisvalmius on hyvä.

Jaksaa, jaksaa - vielä puhutaan koronasta. Samaa fraasia voi käyttää sote-uudistuksesta.

Pääministeri Marinin hallituksen uudistus on loppusuoralla. Ratkaiseva käänne tapahtui, kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa.

Sen pääviesti oli: ei ole perustuslaillisia ongelmia viedä sote-reformia eteenpäin nykyesityksen mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt 30 kokousta 8.12.2020 jälkeen ja kuulemisia toteutettu 24 kokouksessa. Perustuslakivaliokunnan lausunto oli yksimielinen. Lausunnossa toistettiin viisi vuotta sitten otettu kannanotto, että sote-palvelujen uudistamiselle on olemassa perusoikeusjärjestelmään pohjautuvia painavia perusteita.

Sen mukaan järjestämis- ja tuottamisvastuu tulisi siirtää yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Tärkeänä pidettiin, että uudistuksen vaikutuksia seurataan tarkkaan palveluiden saatavuuden ja rahoituksen näkökulmista.

Puutteitakin löytyi. Huonona pidettiin, että hyvinvointialueiden itsehallinto jää ohueksi valtion rahoituksen takia. Uudenmaan erilainen palveluiden integraation puutteita ei pidetty ongelmana. Pirkanmaalla on paljon osaulkoistuksia. Niiden osalta sopimusten mitätöimiskynnystä tulee nostaa.

Kunnilta siirtyvän omaisuuden korvausjärjestelyjä tulee muuttaa. Korvauksen saamisen edellytyksiä tulee täydentää niin, että edellytyksenä voi olla muukin syy kuin kunnallisveroprosentin korotustarve.

Lakiluonnoksissa oli esitys lääkäreiden virkavastuutehtävien laajennuksista. Lääkäreiden virkavastuuseen edellytettiin kuitenkin väljempää sääntelyä. Tällä tulee olemaan merkitystä Teknonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan ratkaisuihin.

Tärkeä viesti oli, että julkisesti omistettuja yhtiöitä voidaan kohdella eri lailla kuin muita yksityisiä toimijoita, mutta tämä edellyttää erillistä lainsäädäntöä. Toivomme, että jatkolainsäädäntövalmistelu tältä osin aloitetaan heti.

Vuosi 2021 jää historian kirjoihin. Käänteitä on kevään 2021 aikana ollut paljon ja välillä tuskastuttavan pitkää odotusta, miten tässä lopulta käy.

Nyt tilanne näyttää siltä, että lainsäädäntöä on mahdollista täsmentää siten, että eduskunta pääsee sitä käsittelemään vielä ennen kesää. Siten hyvinvointialueet on mahdollista perustaa jopa ennen kesälomia.

Pirkanmaan hyvinvointialueen perustamisvalmius on hyvä. Aikataulu on lyhyt, mutta mahdollinen. Voimme hyödyntää aikaisempaa laajaa ja hyvää valmistelua. Korona-aika saattaa aiheuttaa omat ongelmansa, ovathan kuntien sote-henkilöt olleet ja ovat edelleen kovassa paineessa. Muutoksen valmistelu tässä tilanteessa vaatii kaikilta paljon.

  • Hankejohtaja (PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeet) Eeva Halme

    Eeva Halme

    Hankejohtajana tehtäväni on tukea Pirkanmaan kuntien sote-hankkeiden toteuttamista, apuna kuntien osaajista koottu valmistelutiimi. Tuotannon kehittämistä viedään yhteisen soten suuntaan. Tavoitteena on tehdä työ vahvasti yhdessä ja saada aikaan palvelut, jotka tukevat arjessa pärjäämistä..

Kaikki artikkelit