Hyppää sisältöön

Palvelutietovaranto ratkaisemassa palveluiden saavutettavuuden kysymyksiä

| Blogi, Yleinen

Jokaiselle palvelulle on oma paikkansa.

Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa yhdistäen erikoissairaanhoidon, pelastustoimen ja perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sote-palvelut näyttelevät isoa roolia jokaisen pirkanmaalaisen arjessa ja oikean palvelun piiriin löytäminen oikealla hetkellä on kaikille tärkeää.

Pelkkä palvelu itsessään ei palvele ketään. Hyötyä saadaan, kun käyttäjä tietää minkälaisesta palvelusta on kyse, kenelle se on tarkoitettu, millä ehdoilla sitä voi saada, miten pitää toimia ja minne ottaa yhteyttä.

Palvelutietovarannon, tuttavallisemmin PTV:n, lisäarvo piileekin juuri tässä. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä palvelutietovaranto on kansallinen tietovaranto. Se on eräänlainen tietotynnyri, jonne organisaatiot voivat kuvata palvelunsa ja niihin liittyvät asiointikanavat. Näin kaikki palvelutieto on samassa paikassa ja nostettavissa tynnyristä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Uutena organisaationa myös Pirkanmaan hyvinvointialue kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa palvelutietovarantoon. Tieto on avointa, joten sitä voi hyödyntää kuka tahansa, missä tahansa. Bonuksena sitä voi käyttää esimerkiksi erilaisissa digitaalisissa palveluissa ja sovelluksissa. PTV-tietoja voi hyödyntää myös palvelu- ja asiointiprosessien laajemmassakin kehittämisessä. Myös tietojen päivittäjän näkökulmasta PTV on nerokas; riittää kun päivität tiedon vain yhteen paikkaan.

Laadukkaat ja selkeät palvelukuvaukset sosiaali- ja terveyspalveluista mahdollistavat asiakkaiden sujuvan asioinnin palveluissa. Palvelut ja eri asiointikanavat kuvataan palvelutietovarantoon asiakaslähtöisesti välttäen turhaa kapulakieltä. Näin voidaan vähentää päällekkäistä asiointia ja vapauttaa resursseja asiakastyöhön, kun asiakas löytää oikealle luukulle vaivatta. Tällä on myös suora yhteys asiakastyytyväisyyteen ja onnistuneeseen palvelukokemukseen.

Haasteena palvelukuvauksien rakentamisessa on se, että Pirkanmaan kunnat ovat tähän asti tuottaneet palveluita vaihtelevin tavoin. Pirkanmaalla on 23 eri kokoista kuntaa, joissa asuu väestörakenteellisesti erityyppisten palveluiden käyttäjiä. Tähän mennessä olemme tunnistaneet erilaisia palveluja maakuntatasoisesti peräti 200. Myös asukkaiden tottumukset palveluiden sisällöistä sekä käyttämisestä voivat vaihdella. Asukkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen tulee vaatimaan palveluiden uudelleen järjestämistä, jotta saavutettavuus paranee. Yksi keino vastata kasvavaan palvelutarpeeseen on edistää vahvasti digitaalisen asioinnin mahdollisuuksia.

Palvelutietovarantoa rakentaessa palveluiden auki kirjoittaminen voi paljastaa myös palvelukokonaisuuksissa esiintyviä puutteita ja kehityskohteita. Työn myötä on mahdollista hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja edistää palveluiden yhdenmukaistamista Pirkanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi PTV-työskentely tarjoaa meille suunnittelijoille monipuolisen verkostoitumisen mahdollisuudet niin järjestökentällä kuin yrityselämässä, koska iso osa palveluista tuotetaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Palvelutuotannon laajalla yhteistyöllä asetetaan asiakas toiminnan keskiöön. Laadukkaasti tuotettu palvelutieto varmistaa asiakkaan kitkattoman pääsyn oikean palvelun pariin.

Lisätietoa:

  • Suunnittelija Eva Hokkanen

    Työskentelen digipalveluiden suunnittelijana Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Edistän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen uudistamiseen tehtävää hankekokonaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tehtävänäni on palvelukokonaisuuksien kuvaaminen palvelutietovarantoon.

  • Suunnittelija Anu Luotonen

    Työskentelen digisuunnittelijana Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäväni on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen uudistamiseen tähtäävää hankekokonaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tehtävänäni on palvelukokonaisuuksien kuvaaminen palvelutietovarantoon.

Kaikki artikkelit