Hyppää sisältöön

Palveluverkko tutuksi -toimintamallilla vahvistetaan yhteistä toimijuutta

| Blogi, Yleinen

Tulevalla hyvinvointialueella teemme yhä enemmän yhteistyötä useitten eri toimijoiden kanssa.

Ympärillä olevaa palveluverkkoa on tunnettava, jotta voisi tunnistaa, missä omasta asiantuntijuudesta voisi olla hyötyä ja kenen puoleen kannattaa kääntyä toisten asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Tämä on tärkeää kaikkien, mutta erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka käyttävät useampia palveluja.

Eri asiantuntijoiden roolit tulevat parhaiten esiin, kun pohditaan yhteistä toimijuutta käytännön esimerkkien kautta. Tampereella on pilotoitu osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta palveluverkko tutuksi -toimintamallia, joka kerää eri alojen ammattilaiset, järjestöt ja kokemusasiantuntijat yhteen kuvitteellisten asiakastilanteiden äärelle. Tämä koulutuksellinen työpaja pohjustaa ja auttaa näkemään yhteistyön tarvetta ja hyötyjä varsinaisissa asiakas- ja palvelutilanteissa. Kyseinen toimintamalli sopii erinomaisesti työvälineeksi esimerkiksi sote- ja perhekeskusten yhteistyötä koordinoiville tahoille, kuten yhdyspinta- tai sote-keskus-koordinaattoreille.

Monialaista yhteistyötä tarvitaan erityisesti monipalveluasiakkaiden kohdalla. Yhdessä pohdittavat asiakastilanteet ovatkin sellaisia, joissa tilannetta ja tuen tarpeita pohditaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, kokonaisvaltaisesti sekä asiakkaan läheiset ja omaiset huomioiden. Samalla voidaan tunnistaa erilaisia kehittämistarpeita sekä pohtia niihin yhteisiä ratkaisuja.

Palveluverkko tutuksi -toimintamallia voidaan hyödyntää missä toimintaympäristössä tahansa ja sen työpajatyyppiset tapaamiset voidaan järjestää joko kokonaan etänä, läsnäolotapaamisena tai hybridimallisesti. Esimerkiksi Tampereella kevään 2022 hybridimallisessa työpajassa osallistujia oli yhteensä 150. Keskeistä on työpajan hyvä suunnittelu, osallistujien mahdollisimman laaja kokoaminen, tiedottaminen, fasilitoiminen sekä saatujen oivallusten kokoaminen sekä tuominen hyvinvointialueen yhteiseen käyttöön toteutettavaksi käytännön työssä.

Työväline esimerkiksi sote-keskus-koordinaattoreille tai palvelujen vastuutahoille monialaisen yhteistyön edistämiseksi.

Kokoaa sote-ammattilaiset ja muiden tahojen asiantuntijat työpajaan yhteisen teeman äärelle, alustuksena yhteinen kuvitteellinen asiakastilanne.

Auttaa hahmottamaan ja hyödyntämään eri tahojen palveluja ja asiantuntijoita omassa työssä asiakkaiden eduksi. 

Huomioi kokemusasiantuntijat keskeisenä osana toimintamallia.

Vahvistaa osaamista ja madaltaa kynnystä konsultoida ja tehdä monialaista yhteistyötä.

Suunnitteluvaihe:
Teemasta, vastuutahoista, yhteyshenkilöistä ja fasilitoijista sopiminen, suunnittelutapaamiset, kokemusasiantuntijan rekrytointi, toteuttamistavan ja paikan sopiminen. Alustusmateriaalin luominen.

Tiedotus ja markkinointi:
Kutsun laatiminen ja välittäminen sote-keskuksen henkilöstölle sekä muille tarvittaville tahoille hyvissä ajoin.

Toteutus:
Selkeä tehtävänanto alustusmateriaalilla, nimetty fasilitoija varahenkilöineen. Etänä, lähitapaamisella tai hybridinä. Sähköisten fasilitointialustojen hyödyntäminen.

Arviointi, palaute ja jatkotoimet:
Osallistujien ja järjestäjien palaute sekä kehittämisehdotukset, kooste työpajasta ja esiin nousseiden hyvien käytäntöjen kuvaaminen. Materiaalin vieminen yhteiseen käyttöön.
Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa

Toimintamalli on kuvattu Innokylään: Palveluverkko tutuksi -työpajamalli.

Lisätietoja toimintamallista Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskushankkeen kehittäjiltä:

Hanna Niskanen, projektisuunnittelija
Minna Kunnas, projektisuunnittelija

Kaikki artikkelit