Hyppää sisältöön

Pirkanmaa hakee iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen (PirKOTI-hanke) -erillisrahoitusta

| Sote-keskus, Yleinen

Hanke tuottaa Pirkanmaan ikäihmisille laadukkaat, tasa-arvoiset ja tarpeen mukaiset ympärivuorokautiset palvelut kotiin asumisen tueksi.

Pirkanmaan liitto haki Pirkanmaan alueen kuntien kanssa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta erillishankkeelle, joka kohdistuu iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen vuosina 2021–2023. Hankkeessa Pirkanmaan alueen kehittämistoiminnan rahoittamiseen on varattu noin 2,5 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden.

Hankkeessa tavoitellaan iäkkäiden moninaista hyvinvointia. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen yhdenvertaisuuden, laadun ja vaikuttavuuden. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla ja arvioinnilla.

Hanke tuottaa Pirkanmaan ikäihmisille laadukkaat, tasa-arvoiset ja tarpeen mukaiset ympärivuorokautiset palvelut kotiin asumisen tueksi. Myös akuuttitilanteet otetaan huomioon. Etäteknologisia ratkaisuja sovelletaan. Kokonaisuutta johdetaan ja kehitetään tietoperustaisesti, erityisesti RAI-järjestelmää hyödyntäen sekä vahvistaen johtamisen työkaluja. Valvonnassa hyödynnetään monipuolisesti omavalvonnasta ja laatujärjestelmistä saatavaa tietoa, joiden tuella kehitetään toimintaa sekä kohdennetaan henkilöstöresursseja tarvetta vastaavaksi. Hyvinvointialueelle tullaan luomaan yhteinen resurssipooli yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa.

Hanke tukee osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelua tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa.

Tietoa RAI-järjestelmästä THL:n nettisivuilla.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit