Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla kaivataan yhteisiä käytäntöjä henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamiseen

| Blogi, Sote-keskus, Yleinen

Kun oikeanlaista tietoa on saatavilla johtamisen tueksi, käytännön toimintaa voidaan johtaa vaikuttavammin.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilöstön riittävyydestä. Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtaminen on mahdollisuus, jota hyödyntämällä voimme luoda Pirkanmaan hyvinvointialueesta vetovoimaisen työpaikan, johon työntekijöiden on helppo sitoutua.

Tavoitteenamme on luoda organisaatio, jossa henkilökuntaa on riittävä määrä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja jossa työntekijät kokevat työnteon mielekkääksi sekä motivoivaksi.

Työntekijöiden työkyvystä ja työturvallisuudesta huolehditaan ja osaamisen kehittäminen mahdollistetaan. Kun oikeanlaista tietoa on saatavilla johtamisen tueksi, käytännön toimintaa voidaan johtaa vaikuttavammin.

Viime keväänä Pirkanmaalla selvitettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytilaa sähköisellä kyselyllä, johon saatiin 93 vastausta.

Tulosten perusteella henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen käytäntöjen vahvistaminen sekä yhteisten toimintamallien luominen ovat erittäin tärkeitä.

Selkeä strategia, yhteiset toimintamallit sekä käytännöt, joihin myös organisaation johto on sitoutunut, vahvistavat henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toteuttamista osana päivittäistä lähijohtamista.

Kyselyn vastaajat kokivat, ettei johtamisen tukena käytettävä tieto ole helposti saatavilla. Erilaisten tietojen yhdistely koettiin myös hankalana. Tietoa ei pysty hyödyntämään oikea-aikaisesti, jos jo sen saatavuudessa on ongelmia.

Johtamisen tukena hyödynnettävien tietojen määrittely sekä tavoiteasettelu ovat yhteisten käytäntöjen luomisen perusta.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle luodaan loppuvuonna 2021 valmistuva henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma, jossa keskeisimmät kehittämisen tarpeet nostetaan esiin ja määritellään yhteiset käytännöt, toimintatavat ja tavoitteet.

Kuva: STM/Katri Lehtola

Tästä linkistä pääset raporttiin: Henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen nykytila Pirkanmaalla

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit