Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kotikuntoutusmalli on valmistunut

| Sote-keskus, Yleinen

Pirkanmaan kunnat ovat valmistelleet kuntien edustajista koostuvan kotikuntoutuksen työryhmän voimin yhteisen kotikuntoutusmallin.

Juuri valmistuneen Pirkanmaan kotikuntoutusmallin tarkoituksena on raamittaa kunnissa tapahtuvaa kotikuntoutusta entistä yhtenäisempään suuntaan ja siten taata asukkaille yhdenvertaisempia kotikuntoutuksen palveluja. Pirkanmaan kotikuntoutusmallin rakentamisessa on hyödynnetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä ollutta mallia.

Vuonna 2021 kotikuntoutustyöryhmään osallistui Pirkanmaan kotikuntoutuksen asiantuntijoita yhteensä yhdeksästä eri kunnasta/yhteistoiminta-alueelta. Yhteisiä kokoontumisia pidettiin yhteensä 7 kertaa.

Yhteistä kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna, jolloin suunnitelmissa on viimeistellä kotikuntoutuksen yhteiset kriteerit, kartoittaa etäkuntoutusmahdollisuuksien hyödyntämistä eri asiakasryhmillä, syventää monialaisen yhteistyön ja työnjaon merkitystä sekä laajentaa kotikuntoutus koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Kotikuntoutuksen työryhmään tullaan jatkossa kutsumaan edustajia kaikista Pirkanmaan kunnista/yhteistoiminta-alueilta.

Pirkanmaan kotikuntoutusmallin eri vaiheet on hahmoteltu aikajanalle. Kotikuntoutuksen vaiheita ovat palvelutarpeen tunnistaminen, moniammatillinen toimintakyvyn arvio ja kuntoutussuunnitelman laatiminen, harjoittelujakson toteutus, loppuarvio sekä jatkohoitoon ohjaus.
Kuva 1. Pirkanmaan kotikuntoutusmallin palveluprosessikuvaus
Kaikki artikkelit