Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitossa on avoinna resurssisuunnittelijan tehtävä (KOMAS-hanke)

| Yleinen

Haku kohdennetaan ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstölle.

Tulevaisuuden sotekeskusohjelman yhtenä tavoitteena on Pirkanmaalla kehittää henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamista. Tähän liittyen on käynnistynyt viiden kunnan yhteinen pilotti, jossa kehitetään toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua valituissa pilottiyksiköissä.

Tehtävä sijoittuu Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi rakenneuudistusta (KOMAS-hanke) ja henkilöstövalmistelijoiden tiimiä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti pilottikunnissa (Akaa-Urjala, Lempäälä, Nokia ja Valkeakoski).

Tehtävä sisältää pilottiin valittujen toimintayksiköiden toimintalähtöisen henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja työvoiman hallinnan kehittämistä yhteistyössä hankekoordinaatiosta vastaavan suunnittelijan ja pilottiyksiköiden esimiesten kanssa.

Resurssisuunnittelijan työsuhde on ajalle 1.3.-31.10.2021. Hankkeen mahdollinen jatkuminen ja rahoitus selviävät myöhemmin.

Haku kohdennetaan ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstölle.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Katsomme eduksi työkokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja resurssienhallinnan tehtävistä tai vastaavista tehtävissä toimimisen toisella toimialalla, esimerkiksi logistiikan, kaupan tai henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Edellytämme hakijalta:

  • osaamista ja ymmärrystä henkilöstövoimavarojen toimintalähtöisestä suunnittelusta
  • kykyä ajatella toiminnan vaatimusten, käytössä olevan osaamisen ja taloudellisten voimavarojen yhteensovittamisen kautta isompia resurssikokonaisuuksia
  • kykyä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi
  • hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja erinomaista Excel-ohjelmiston käyttötaitoa
  • hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja loogista ajattelukykyä

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kiinteää ja avointa yhteistyötä kuntapilotin koordinoinnista vastaavan HR-suunnittelijan, KOMAS-hankkeen henkilöstövalmistelijoiden sekä pilottikuntien lähiesimiesten kanssa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Työntekijältä edellytetään 100 %:n työsuhdetta, josta voidaan neuvotella erikseen. Palkkaus on STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan palkkatoive.

Vapaamuotoiset hakemukset (+ CV) palkkatoiveineen on toimitettava viimeistään 22.1.2021 klo 15:00 mennessä sähköpostitse osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Työnantaja: Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B (3. krs), 33100 Tampere
Pirkanmaan liiton verkkosivuille tästä linkistä.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit